Om Kort navn på iPhone, iPad og iPod touch

Bruk Kort navn for å endre visningen av navnet på kontaktene dine. Velg deretter kontaktens fornavn, etternavn eller et kallenavn i stedet for det full navnet på kontakten.

Om Kort navn

Du kan bruke Kort navn på en iPhone, iPad eller iPod touch. Som standard er Kort navn slått på. Innstillingene for Kort navn gjelder også for Mail, Meldinger, Telefon og enkelte apper fra tredjeparter. Her er et eksempel på hvordan Kort navn vises i Meldinger:

Hvis du vil slå av Kort navn, trykker du på Innstillinger > Kontakter > Kort navn.

Om Kallenavn

Kontakter er oppført med feltene Fornavn, Etternavn og Firma, men du kan legge til et Kallenavn-felt. Hvis du har Foretrekk kallenavn på og kontakten har et kallenavn, vil du se kallenavnoppføringen. 

Slik legger du til et kallenavn:

  1. Åpne Telefon-appen og trykk på Kontakter.
  2. Trykk på kontakten du vil se på, og deretter på Rediger.
  3. Rull ned og trykk på Legg til felt > Kallenavn.
  4. Legg til et kallenavn og trykk på Ferdig.

Slik fjerner du et kallenavn:

  1. Gå til Kontakter-appen.
  2. Trykk på kontakten du vil se på, og deretter på Rediger.
  3. Trykk på Kallenavn-feltet, og trykk deretter på .
  4. Trykk på Ferdig.

Les mer

Hvis du bruker en Exchange-konto til kontaktene, kan feil bokstaver og tall bli vist i stedet for kontaktens navn. Dette kan skje hvis Kontakter bruker et Exchange-attributt i stedet for Kallenavn-feltet. Du kan løse dette ved å trykke på Innstillinger > Kontakter > Kort navn og slå av Foretrekk kallenavn. Da skal det vanlige kontaktnavnet vises.

Publiseringsdato: