iOS 6: Om Stedstjenester

Les om de forskjellige stedstjenestene som en iOS 6-enhet eller nyere (iPhone, iPad og iPod touch) kan bruke for å fastslå posisjonen din.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Med Stedstjenester kan stedsbaserte apper og nettsteder (inkludert Kart, Kamera, Safari og andre apper fra Apple og tredjepart) bruke informasjon fra mobil-, Wi-Fi1- og GPS2-nettverk (Global Positioning System) til å bestemme den omtrentlige posisjonen din.

En app kan for eksempel bruke posisjonsdataene dine og stedssøk du har gjort til å hjelpe deg med å finne kaffebarer eller teatre, eller enheten kan angi tidssonen automatisk basert på den nåværende posisjonen din. Du må aktivere Stedstjenester på enheten og gi hver app eller hvert nettsted tillatelse før de kan bruke stedsdataene dine.

Merk: Av sikkerhetshensyn kan stedsinformasjonen på iPhone brukes til nødsamtaler for å hjelpe med hurtig respons, uavhengig av om du aktiverer Stedstjenester eller ikke.

Om stedspresisjon eller nøyaktighet

Avhengig av enheten du har og tilgjengelige tjenester, bruker Stedstjenester en kombinasjon av mobil, Wi-Fi og GPS til å finne ut hvor du er. Hvis du ikke har en klar synslinje til GPS-satellitter, kan enheten fastslå stedet ditt ved å bruke massegenererte Wi-Fi-3 og mobiltårnposisjoner.

Apper som viser posisjonen din på skjermen, inkludert Kart, viser hvor du er (omtrentlig) med en blå markør. Hvis det ikke er mulig å finne den nøyaktige posisjonen din, vises det en blå sirkel rundt markøren. Størrelsen på sirkelen viser hvor nøyaktig posisjonen din kan beregnes – jo mindre sirkel, desto større presisjon.

En ganske liten stedssirkel

Merk: Når Stedstjenester er aktivt, vises et blåfiolett eller hvitt pilsymbol på statuslinjen.

Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte apper er avhengige av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelige i alle geografiske områder. Dette kan resultere i at kart, ruteangivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenlikn informasjonen som vises på enheten, med omgivelsene og følg skilting ved avvik.

Finn ut mer

Slå Stedstjenester på eller av

Du kan slå Stedstjenester på eller av fra Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Du kan slå på Stedstjenester under Oppsettassistent-prosessen eller senere gjennom Stedstjenester-innstillingen. Du kan slå av Stedstjenester hvis du ikke vil bruke denne funksjonen eller for å spare batteriet. Du kan også bestemme hvilke apper og systemtjenester som skal ha tilgang til data fra Stedstjenester enkeltvis.

Innstillinger > Personvern > Stedstjenester

Stedstjenester på

Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester

Systemtjenester-skjermbildet i Stedstjenester

Nullstille stedsadvarsler

Stedsadvarsler er forespørslene som kommer fra apper (som for eksempel Kamera, Kompass, Kart og stedsbaserte tredjepartsapper) om å få bruke Stedstjenester i disse appene. Et program vil vise en stedsadvarsel første gang det trenger tilgang til data fra Stedstjenester. Hvis du trykker på OK, får appen tillatelse til å bruke Stedstjenester ved behov. Hvis du trykker på Ikke tillat, nekter du en app tilgang til data fra Stedstjenester fra og med det tidspunktet.

Kart ber om å få bruke den nåværende posisjonen din. Ikke tillat eller OK.

Du kan når som helst velge å deaktivere Stedstjenester.

 • Det gjør du ved å trykke på Innstillinger > Personvern > Stedstjenester og enten slå av alle stedstjenester ved bruk av Stedstjenester-skyveknappen, eller ved å bruke skyveknappene til den enkelte stedsavhengige appen eller hvert objekt på enheten.
 • Hvis du vil deaktivere Stedstjenester for alle nettsteder, slår du av Stedstjenester for Safari-appen.
 • Du kan også deaktivere stedsbaserte systemtjenester på enheten ved å trykke på Systemtjenester og slå av bryterne for hver av de stedsbaserte systemtjenestene på enheten.

Hvis du slår av Stedstjenester, får du spørsmål om du vil slå dem på igjen neste gang en app prøver å bruke denne funksjonen.

Forbedre GPS-nøyaktighet2,3

GPS-nøyaktigheten varierer, avhengig av hvor mange GPS-satellitter som er synlig. Det kan ta flere minutter å finne alle de synlige satellittene, og nøyaktigheten forbedres gradvis over tid. Bruk disse tipsene til å forbedre GPS-nøyaktigheten:

 • Sørg for at dato, klokkeslett og tidssone er riktig stilt inn på enheten i Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk Still inn automatisk – hvis det er mulig.
  Viktig: Feil innstillinger på datamaskinen kan bli synkronisert til enheten. Kontroller dato, klokkeslett og tidssone på datamaskiner hvis de synkroniseres med enheten.
 • Omstart enheten.
 • Kontroller at du har en mobil- eller Wi-Fi-nettverksforbindelse. Da kan A-GPS (Assisted GPS) på enheten finne synlige GPS-satellitter raskere i tillegg til å finne den første stedsinformasjonen ved hjelp av Wi-Fi- eller mobilnettverk.
  Merk: Mikroceller (noen ganger kalt Femtoceller) støttes ikke av Stedstjenester.
 • Sørg for klar sikt til horisonten i flere retninger. Husk at vegger, biltak, høye bygninger, fjell og andre hindringer kan blokkere sikten til GPS-satellitter. Når det skjer, bruker enheten automatisk Wi-Fi- eller mobilnettverk til å finne ut hvor du er til GPS-satellittene blir synlige igjen.

Stedstjenester med massegenerert Wi-Fi- og mobildatanettverk

Hvis Stedstjenester er på, sender enheten jevnlig de geokodede plasseringene til Wi-Fi-tilgangspunkter og mobilmaster i nærheten til Apple i anonym og kryptert form for å utvide Apples database over Wi-Fi-tilgangspunkter og mobilmastplasseringer, som er basert på data fra brukere. Og hvis du reiser (for eksempel med bil), og Stedstjenester er på, sender iOS-enheter med GPS aktivert også jevnlig GPS-posisjoner og reisehastighet i anonymisert og kryptert form til Apple i anonym og kryptert form for å bygge opp Apples veitrafikkdatabase, som er basert på data fra brukere. De massegenererte stedsdataene som samles inn av Apple, kan ikke identifisere deg personlig.

Personvern

Hvis du tillater at tredjepartsapper eller -nettsteder bruker den nåværende posisjonen din, er du underlagt vilkårene, personvernretningslinjene og praksisen deres. Du bør gå gjennom vilkårene, retningslinjene for personvern og praksisen som gjelder for appene og nettstedene for å forstå hvordan de bruker plasseringen din og annen informasjon. Informasjon Apple samler inn, vil bli behandlet i henhold til Apples retningslinjer for personvern.

Merknader

 1. iOS-enheter uten mobiltilkobling bruker bare Wi-Fi til Stedstjenester (hvis et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig). Enkelte tredjepartsapper bruker Wi-Fi-tilkoblinger til områdeovervåking. Hvis en enhet er låst med en kode, kan denne funksjonen være begrenset eller unøyaktig.
 2. GPS er tilgjengelig på iPhone og iPad Wi-Fi + 3G-modeller.
 3. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Kontroller at mobildata er slått på i Innstillinger > Mobildata Data, selv hvis du ikke har et abonnement på mobildata. Dette gjør enheten i stand til å kalibrere seg selv mer nøyaktig ved bruk av tids- og stedsinformasjon fra nettverket. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å deaktivere en SIM-PIN-kode.
 4. iOS-enheter som selges i Kina (fastlandet), kan bruke begrepet «Wireless LAN» (WLAN) i stedet for Wi-Fi. Ikke alle iPhone-modeller i Kina (fastlandet) støtter WLAN.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: