Bruke stemmen til å skrive tekst på Mac

Dikteringsfunksjonen konverterer tale til tekst.

Konfigurere Diktering

Velg Apple-meny () > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Diktering. Slå på Diktering og velg blant disse alternativene for Diktering:

 • Velg om du vi bruke Forbedret diktering, som gir deg mulighet til å diktere når du ikke er koblet til Internett.
 • Velg språk og dialekt. Enkelte språk, som for eksempel engelsk, har flere dialekter.
 • Velg tastatursnarveien du vil bruke til å starte diktering. 
 • Velg den mikrofonen du foretrekker, fra hurtigmenyen under mikrofonsymbolet.


I macOS Sierra kan du be Siri om å slå på Diktering for deg. Siri er ikke det samme som Diktering, men du kan be Siri om å lage korte meldinger, som e-post og SMS.

Bruk diktering

 1. Gå til et dokument eller et annet tekstfelt, og plasser innsettingspunktet der du vil ha teksten som dikteres.
 2. Trykk på tastatursnarveien for å starte diktering, eller velg Rediger > Start diktering. Hurtigtasten som er aktivert som standard, er Fn Fn (trykk to ganger på Fn-tasten). 

  Når Mac-maskinen lytter, vises en mikrofon til venstre eller høyre på siden, justert etter innsettingspunktet. Hvis du slår på avanserte dikteringskommandoer, vises mikrofonen nederst til høyre på skjermen, og du kan dra den til en annen plassering. Når Mac-maskinen hører deg, går inndatamåleren inne i mikrofonen opp og ned når du snakker.

 3. Les opp ordene du vil at Mac-maskinen skal skrive. Diktering lærer seg særtrekkene i stemmen din og tilpasser seg til uttalen, slik at jo mer du bruker den, jo bedre forstår den deg. Les om hva du må gjøre hvis den ikke forstår deg.
 4. For å stoppe dikteringen klikker du på Ferdig under mikrofonsymbolet. Du kan også trykke på Fn eller bytte til et annet vindu.

Si følgende ord for å skrive tegnsetting eller andre tegn. Disse kan variere avhengig av språk eller dialekt.

 • apostrof  '
 • venstreparentes  [
 • høyreparentes  ]
 • venstreparentes  (
 • høyreparentes  )
 • venstre klamme  {
 • høyre klamme  }
 • venstre enkel hakeparentes  <
 • høyre enkel hakeparentes  >
 • kolon  :
 • komma  ,
 • tankestrek  -
 • ellipse  …
 • utropstegn  !
 • bindestrek  -
 • punktum  .
 • spørsmålstegn  ?
 • venstre anførselstegn  ”
 • høyre anførselstegn  ”
 • venstre enkelt anførselstegn  '
 • høyre enkelt anførselstegn  '
 • semikolon  ;
 • et-tegn  &
 • asterisk eller stjerne  *
 • krøllalfa  @
 • omvendt skråstrek  \
 • skråstrek  /
 • cirkumfleks  ^
 • midtpunkt  ·
 • stort midtpunkt  •
 • gradesymbol  °
 • nummertegn eller pundtegn  #
 • prosenttegn  %
 • understrek  _
 • stolpe  |
 • dollartegn  $
 • cent-symbol  ¢
 • engelsk pund-symbol  £
 • euro-symbol  €
 • yen-symbol  ¥
 • latterfjes  XD
 • bistert fjes  :-(
 • smilefjes  :-)
 • blunkefjes  ;-)
 • opphavsrettsymbol  ©
 • registrert varemerke-symbol  ®
 • varemerkesymbol  ™
 • likhetstegn  =
 • større enn-tegn  >
 • mindre enn-tegn  <
 • minustegn  -
 • multipliseringstegn  x
 • plusstegn  +


Si følgende ord for å endre tekstformatering:

 • store på  (formaterer neste uttrykk med store bokstaver)
 • store av  (fortsett med standard skriftstørrelse)
 • kun store  (formaterer neste ord med KUN STORE)
 • kun store på  (fortsetter med KUN STORE)
 • alle store av  (fortsetter med standard skriftstørrelse)
 • ny linje  (legger til linjeskift)
 • tall  (formaterer neste uttrykk som et tall)
 • romertall  (formaterer neste uttrykk som et romertall)
 • nytt avsnitt  (legger til avsnittsskift)
 • ingen mellomrom på  (formaterer neste uttrykk uten mellomrom)
 • ingen mellomrom av  (forsetter med standard for mellomrom)
 • tabulator-tast  (flytter markøren til neste tabulatorstopp)


Hvis du slo på Forbedret diktering, kan du også bruke dikteringskommandoer for å få fet skrift, kursiv, understrek, velge, kopiere, angre og utføre andre handlinger.

Om Forbedret diktering

Forbedret diktering er tilgjengelig i OS X Mavericks v10.9 eller nyere. Med Forbedret diktering kan du gjøre følgende:

 • Diktere uten stopp.
 • Diktere uten å være koblet til Internett.
 • Det kan hende at ordene dine konverteres til tekst raskere.
 • Du kan bruke dikteringskommandoer for å si hva Mac-maskinen skal gjøre.

Uten Forbedret diktering sendes tale og enkelte andre data til Apple for å konverteres til tekst og hjelpe Mac-maskinen med å forstå hva du mener. Dette betyr at Mac-maskinen må være koblet til Internett, det kan føre til at ordene dine ikke konverteres til tekst like raskt, og du kan bare snakke i maksimalt 40 sekunder av gangen (30 sekunder i OS X Yosemite eller eldre).

Hvis du er koblet til et jobbnettverk eller skolenettverk som bruker en proxy-server, kan det hende at Diktering ikke får koblet til Internett. Be nettverksadministratoren om å se på listen over nettverksporter som brukes av Apple-programvareprodukter.

Om Diktering og personvern

For å finne ut mer om Diktering og personvern kan du velge Apple-menyen () > Systemvalg, klikke på Tastatur, klikke på Diktering, og deretter klikke på knappen Om diktering og personvern. Informasjon som samles inn av Apple, blir alltid behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern.

Les mer

 • For å bruke diktering på iPhone, iPad eller iPod touch trykker du på mikrofonen  på tastaturet på skjermen og begynner å snakke. Se i brukerhåndboken for iPhone eller iPad for detaljer.
 • Hvis Langsomme taster- eller Trege taster-funksjonen er slått på i Tilgjengelighet-panelet under Tilgjengelighetsvalg, kan det hende at standard tastatursnarvei for diktering ikke fungerer. Hvis du må bruke disse tilgjengelighetsfunksjonene, kan du opprette en tilpasset snarvei for diktering: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, klikk på Diktering, og velg deretter «Tilpass» fra Snarvei-menyen.
Publiseringsdato: