Bruke AVCHD-filer med QuickTime Player

Les hvordan du bruker AVCHD-filer med QuickTime Player i OS X Mountain Lion eller nyere.

QuickTime Player i OS X Mountain Lion eller nyere gjør det mulig å avspille, inspisere, klippe, eksportere og dele video fra AVCHD-medier. AVCHD-formatet brukes av HD-forbrukerenheter som harddiskbaserte videokameraer og digitale stillbildekameraer med video.

AVCHD-medier åpnes vanligvis ved å koble videokameraet eller kameraet til Mac-maskinen med en USB-kabel. Enkelte enheter, som digitalkameraer, har uttakbare hukommelseskort som kan leses ved hjelp av en USB-kortleser eller SD-kortsporet som følger med enkelte Mac-maskiner. Undersøk dokumentasjonen som fulgte med enheten for å få informasjon om hvordan du overfører AVCHD-medier til Mac-maskinen.

Etter at du har overført AVCHD-medier til Mac-maskinen, åpner du mappen som inneholder mediene. Deretter dobbelklikker du på filen som heter AVCHD, BDMV eller PRIVATE for å åpne den i QuickTime Player. 

Hvis mediene inneholder flere klipp, kan det hende at du ser dem gruppert sammen, sortert fra det eldste til det nyeste. Velg ett eller flere klipp som du vil spille av og klikk deretter Åpne. 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: