Bruke AVCHD-filer med QuickTime Player

Les hvordan du bruker AVCHD-filer med QuickTime Player i OS X Mountain Lion eller nyere.

QuickTime Player i OS X Mountain Lion eller nyere gjør det mulig å avspille, inspisere, klippe, eksportere og dele video fra AVCHD-medier. AVCHD-formatet brukes av HD-forbrukerenheter som harddiskbaserte videokameraer og digitale stillbildekameraer med video.

AVCHD-medier åpnes vanligvis ved å koble videokameraet eller kameraet til Mac-maskinen med en USB-kabel. Enkelte enheter, som digitalkameraer, har uttakbare hukommelseskort som kan leses ved hjelp av en USB-kortleser eller SD-kortsporet som følger med enkelte Mac-maskiner. Undersøk dokumentasjonen som fulgte med enheten for å få informasjon om hvordan du overfører AVCHD-medier til Mac-maskinen.

Etter at du har overført AVCHD-medier til Mac-maskinen, åpner du mappen som inneholder mediene. Deretter dobbelklikker du på filen som heter AVCHD, BDMV eller PRIVATE for å åpne den i QuickTime Player. 

Hvis mediene inneholder flere klipp, kan det hende at du ser dem gruppert sammen, sortert fra det eldste til det nyeste. Velg ett eller flere klipp som du vil spille av og klikk deretter Åpne. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: