OS X Mountain Lion: Spørsmål om tilgang til kontakter ved åpning av et program

Les om Mountain Lion-funksjonen som spør om tilgang til kontaktene dine ved åpning av visse programmer.

Når du åpner et program som kan bruke den personlige kontaktdatabasen, kan du få et varsel om at programmet «ønsker tilgang til kontaktene dine», omtrent slik:

 

Denne meldingen betyr at et program ønsker tilgang til dataene i Kontakter-programmet, slik at det kan gi deg tilleggstjenester.

  • Klikk på "Ikke tillat" hvis du ikke vil at programmet skal få tilgang til kontaktdataene.
  • Klikk på "OK" for å tillate at programmet får tilgang til kontaktdatabasen.

Neste gang du åpner et program som forsøker å få tilgang til kontaktene, vil du ikke få denne varselmeldingen. Hvis du skifter mening og ønsker å bli spurt på nytt, går du til neste avsnitt.
 

Administrere personvern for kontaktdata

Du kan bruke Sikkerhet og personvern-panelet under Systemvalg. Velg Apple () > Systemvalg. Klikk på Sikkerhet og personvern og deretter på fanen Personvern. Klikk på låsesymbolet hvis det er nødvendig, og oppgi administratorpassordet.

Velg Kontakter og marker eller opphev markeringen for programmet som du vil endre tillatelsene for.

Les mer

Dette er noen av Apple-programmene som kan be om tillatelse til å bruke Kontakter-informasjon: 

  • iTunes og AppleMobileDeviceHelper — AppleMobileDeviceHelper er en tjeneste som eies av iTunes og som hjelper deg med å synkronisere kontaktdata med iPod eller iPhone.
  • Pages — til sammenslåingsfunksjoner for post.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: