Konfigurere og bruke iCloud-faner

iCloud sørger for at faner som er åpne i Safari, blir oppdatert på iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Det betyr at du kan gå fra én enhet til den neste og fortsette å surfe der du slapp.

Konfigurer iCloud-faner

Følg denne framgangsmåten på alle enhetene der du vil dele faner.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud.
 2. Sørg for at Safari er på.

På Mac

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på Apple-ID. Klikk deretter på iCloud. 
 2. Klikk for å slå på Safari.

Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og deretter klikker du på iCloud. Klikk for å slå på Safari.


Åpne en fane

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Safari.
 2. Trykk på Faner -knappen.
 3. Rull nedover til bunnen av listen. Under bildene av fanene som er åpne på enheten, ser du en liste over åpne faner fra de andre enhetene dine som støttes.
 4. Trykk på fanen du vil åpne.

På Mac

 1. Åpne Safari.
 2. Klikk på Faner -knappen. Under bildene av fanene som er åpne på Macen, ser du en liste over åpne faner fra andre støttede enheter. 
 3. Trykk på fanen du vil åpne. 

Lukk en fane

Faner fjernes ikke fra listen når du avslutter Safari, setter enheten i søvnmodus eller slår av enheten.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Safari.
 2. Trykk på Faner -knappen.
 3. Rull nedover til bunnen av listen. Under bildene av fanene som er åpne på enheten, ser du en liste over åpne faner fra de andre enhetene dine som støttes.
 4. Sveip til venstre på fanen du vil lukke, og trykk deretter på Lukk. 

På Mac

 1. Åpne Safari.
 2. Klikk på Faner -knappen. Under bildene av fanene som er åpne på Macen, ser du en liste over åpne faner fra andre støttede enheter. 
 3. Hold markøren over fanen du vil lukke, og klikk deretter på Lukk -knappen som vises.

Hvis du ikke kan konfigurere eller bruke iCloud-faner

iCloud-faner fungerer på enheter som kjører iOS 13 eller iPadOS eller nyere og macOS Mojave 10.14.4 eller nyere. iCloud-faner fungerer også på enheter som kjører iOS 12 eller eldre og macOS Mojave 10.14.3 eller eldre. 


Finn ut mer

Publiseringsdato: