Consumer Device Cardholder Verification Method

Finn ut mer om Consumer Device Cardholder Verification Method og Apple Pay.

Hva er Consumer Device Cardholder Verification Method?

Consumer Device Cardholder Verification Method (DCVM) er en form for kundeverifisering (CVM) som støttes av kortnettverkene ved gjennomgang av transaksjoner fra mobilenheter. Verifisering brukes til å vurdere om personen som tilbyr betalingsmåten, er den legitime eieren av betalingsmåten, og det har en innvirkning på hvem som har ansvaret for falske betalinger.

Apple Pay, Face ID, Touch ID eller sikkerhetskoden på enheten kan brukes til CVM, i stedet for mer tradisjonelle måter med PIN-kode, signatur for transaksjoner i butikker eller 3D Secure for transaksjoner i apper.

For kontaktfrie EMV-transaksjoner med Apple Pay blir CDCVM brukt og verifisert på iOS-enheten eller Apple Watch. I løpet av transaksjonen trenger ikke kunder å gjøre noe mer på betalingsterminalen eller fremvise kvitteringer på papir for å verifisere kundene, for eksempel signatur eller PIN-kode.

Hvorfor bør forhandlere støtte CDCVM?

  • Slå på kontaktfrie betalinger for hvilket som helst beløp: I noen markeder er kontaktfrie betalinger begrenset av en transaksjonsgrense for øyeblikket. Ved bruk av CDCVM fjernes denne grensen.
  • Reduser kostnader knyttet til tilbakebetalinger: Forhandlere drar nytte av at ansvaret flyttes, og at de dermed ikke har ansvaret for svindel når CDCVM brukes for Apple Pay-transaksjoner. Dermed kan forhandleres sluttresultater forbedres gjennom redusering av tilbakebetalinger og behandling av signaturdokumenter.
  • Få raskere gjennomløp: Gjennom CDCVM-transaksjoner kan forhandlere få raskere gjennomløp i kassen fordi kundene slipper å sette inn kort for transaksjoner over beløpsgrensen, og de trenger ikke å signere eller skrive inn PIN-kode.
  • Øk kundetilfredshet: Transaksjoner blir mer praktisk og enklere for kundene.

Hvem bør støtte CDCVM?

CDCVM kan brukes av alle forhandlere som godtar kontaktfrie transaksjoner og transaksjoner i apper fra iPhone 6 eller nyere, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 eller iPad mini 3 eller nyere. CDCVM er nyttig for forhandlere som har butikker med mange kunder, for forhandlere som bryr seg om hurtighet og gjennomløp i kassen, og for forhandlere som vil ha ytterligere kundeverifisering for betalinger i apper.

Hvordan fungerer CDCVM?

Med CDCVM verifiseres kundene som utfører betalingstransaksjoner. For hver EMV-transaksjon må både betalingsterminalen og appene for betalingsnettverket på iOS-enheten avgjøre hvordan kundene skal verifiseres. For å avgjøre dette sammenligner terminalen og iOS-enheten verifiseringsmåtene som hver av dem støtter, så bruker de den første som støttes av dem begge. 

For Apple Pay-transaksjoner brukes CDCVM i stedet for andre verifiseringsmåter når det støttes av betalingsterminalen.

I løpet av autorisasjonsforespørselen blir verifiseringsmåten sendt fra betalingsterminalen til utstederen. Verifiseringsmåten blir deretter brukt for å fastslå hvem som har ansvaret for eventuell svindel, basert på retningslinjene for nettverket. Finn ut mer om ansvar

Hvilke kontaktfrie spesifikasjoner støtter CDCVM?

De fleste betalingsnettverkene støtter CDCVM som en del av spesifikasjonene deres for kontaktfrie transaksjoner og transaksjoner i apper. Hvert betalingsnettverk har forskjellige kontaktfrie spesifikasjoner, der installasjon og sertifisering er nødvendig for å støtte betalinger ved bruk av nye Cardholder Verification Method (CVM).

  • Visa støtter CDCVM i versjon 2.1 av Visa Card Personalization Specification og nyere eller alle andre versjoner av EMV Contactless Kernel 3. Visa støtter CDCVM for transaksjoner via kreditt- og debetkort og forhåndsbetalte EMV-transaksjoner rutet via VisaNet.
  • Mastercard støtter CDCVM i Contactless Reader Specification 3.0 og nyere for transaksjoner via kreditt- og debetkort og forhåndsbetalte EMV-transaksjoner. Mastercard bruker terminologien «On-Device CVM» (ODCVM).
  • Discover støtter CDCVM i versjon 1.0 av Contactless D-PAS Terminal Application Specification og nyere eller alle andre versjoner av EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express støtter CDCVM for kontaktfrie mobiltransaksjoner via Apple Pay i ExpressPay terminal spec 3.0 og nyere.

Hva må forhandlere gjøre for å støtte CDCVM?

Forhandlere må bekrefte at programvaren for betalingsterminalene støtter CDCVM. Terminaler med de nyeste spesifikasjonene godtar Apple Pay-betalinger over beløpsgrensen for kontaktfrie transaksjoner. Hvis en kunde prøver å bruke et kontaktfritt plastkort, får vedkommende beskjed om å prøve igjen eller sette kortet inn i terminalen. Terminaler med eldre spesifikasjoner tilbyr ikke muligheten for kontaktfrie transaksjoner over beløpsgrensen.

  1. Forhandleres betalingsterminaler må støtte de påkrevde kontaktfrie spesifikasjonene som er oppgitt av kortnettverkene.
  2. Forhandleres betalingsterminaler må være konfigurert til å godta CDCVM som en verifiseringsmåte. Konfigurasjonen for hvert betalingsnettverk er litt forskjellig. De kontaktfrie spesifikasjonen for hvert nettverk angir nøyaktig hvilken konfigurering som kreves.

Gå gjennom sjekklisten vår for å finne ut hva annet du bør gjøre for å godta Apple Pay. 

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokumentet er kun ment som informasjon, og det kan ikke brukes i juridiske sammenhenger. Det utgjør ikke noen offisiell eller avtalt holdning fra betalingsnettverkene – nettverkene bestemmer sine egne retningslinjer og fremgangsmåter (inkludert, men ikke begrenset til, regler for forhandleransvar). Vi anbefaler derfor forhandlere, oppkjøpere og andre som støtter EMV CDCVM-teknologi, til å kontakte sine respektive betalingsnettverk angående gjeldende retningslinjer og regler for tilbakebetalinger.   

Apple gir ingen garantier eller fremstillinger når det gjelder dette innholdet, verken uttrykte eller underforståtte, inkludert salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, eller eventuelle garantier som oppstår i tilknytning til bruk av eller tillit til dette dokumentet. 

Dette dokumentet er konfidensielt, og det kan ikke gjenskapes eller overføres i noen form eller på noen måte, verken elektronisk eller manuelt, for noe formål, uten skriftlig tillatelse fra Apple på forhånd.

© 2015 Apple Inc. Med enerett. Apple, Apple-logoen og Wallet er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Apple Pay, Face ID og Touch ID er varemerker tilhørende Apple Inc. iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre land og regioner, og bruken av det er lisensiert. Andre produkter og firmanavn nevnt herunder kan være varemerker for sine respektive selskaper.

Publiseringsdato: