Handy Tech Braille Star 40: Enhetstaster for VoiceOver-navigering

Når du bruker en Handy Tech Braille Star 40-leselist med VoiceOver med iOS, kan du bruke følgende enhetsspesifikke tastekommandoer til å navigere. 

Taster på leselist VoiceOver-handling
Venstre opp + Venstre ned Aktiverer Slett-tasten
Høyre opp + Høyre ned Aktiverer Retur-tasten
Venstre opp Panorerer punktskriften mot venstre
Venstre ned Panorerer punktskriften mot høyre
Høyre opp Panorerer punktskriften mot venstre
Høyre ned Panorerer punktskriften mot høyre
Hentetast Dobbelttrykk på det valgte objektet
Hentetast for status Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

 

Lær mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Kontroller at du har den nyeste versjonen av iOS installert for å påse at leselisten bruker riktig tabell.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: