Bruke en Humanware Brailliant BI-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Humanware Brailliant BI-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Du kan bruke følgende kommandoer med Humanware Brailliant BI 32- og Brailliant BI 40-modellene. Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Opp eller C1
Flytt til neste objekt Ned eller C4
Gå til den første objektet C1 + C2 + C3
Gå til det siste objektet C4 + C5 + C6
Gå til statuslinjen C2 + C3 + C4
Gå til Varslingssenter C4 + C6
Gå til Kontrollsenter C2 + C5
Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes C1 + C2

Rulling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Rull én side til venstre C2 + C4 + C6
Rull én side til høyre C1 + C3 + C5
Rull én side opp C3 + C4 + C5 + C6
Rull én side ned C1 + C4 + C5 + C6

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Opp + Venstre eller C3
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Høyre + Ned eller C6
Velg forrige rotorinnstilling C2 + C3
Velg neste rotorinnstilling C5 + C6

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter
Velg objektet under fingeren C3 + C6
Aktiverer Hjem-knappen C1 + C2 + C5
Aktiverer Slett-tasten C1 + C4 + C5
Aktiverer Retur-tasten C1 + C5
Aktiverer Volum opp-tasten C3 + C4 + C5
Aktiverer Volum ned-tasten C1 + C2 + C6
Aktiverer utmatingstasten C1 + C4 + C6

Lesing

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Les siden, og begynn fra valgt objekt C1 + C2 + C3 + C5
Les siden, og begynn øverst C2 + C4 + C5 + C6
Tal sidenummer eller rader som skal vises C3 + C4

Redigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Velg alle C2 + C5 + C6
Marker tekst C2 + C3 + C5 + C6
Opphev markering av tekst C2 + C3 + C5
Tabulator C2 + C3 + C4 + C5
Shift-tabulator C1 + C2 + C5 + C6
Klipp ut C1 + C3 + C4 + C6
Kopier C1 + C4
Lim inn C1 + C2 + C3 + C6
Angre C1 + C3 + C5 + C6
Utfør likevel C2 + C3 + C4 + C6
Endre etikett på et objekt C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Kontroll

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå skjermteppe av og på C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Sett tale på pause eller fortsett C1 + C2 + C3 + C4
Slå tale av eller på C1 + C3 + C4
Start VoiceOver-hjelp C1 + C3

Punktskrift

VoiceOver-hjelp Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre eller C2
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre eller C5
Vis eller skjul annonseringslogg C1 + C3 + C4 + C5
Neste utdatamodus C1 + C2 + C4 + C5
Neste inndatamodus C2 + C3 + C5

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: