Åpne programmer trygt på Mac

macOS har en teknologi som kalles Gatekeeper, som skal sørge for at bare godkjent programvare kjører på Mac.

Det sikreste stedet å hente programmer til Macen er fra App Store. Apple gjennomgår hvert program i App Store før de blir godtatt, og vi signerer dem for å sikre at de ikke har blitt manipulert eller endret. Apple kan fjerne et program fra butikken raskt hvis det noen gang oppdages et problem med det.

macOS fortsetter å beskytte Macen hvis du laster ned og installerer programmer fra internett eller direkte fra en utvikler. Når du installerer Mac-programmer, programtillegg og installasjonspakker fra andre steder enn App Store, sjekker macOS ID-signaturen til utvikleren for å bekrefte at programvaren er fra en identifisert utvikler, og at den ikke er endret. Som standard krever macOS Catalina og nyere også at programvare blir attestert, slik at du kan være trygg på at programvaren du kjører på Macen, ikke inneholder kjent skadelig programvare. Før du åpner nedlastet programvare for første gang, ber macOS om godkjenning for å kontrollere at du ikke blir villedet til å kjøre programvare du ikke forventet. 


Hvis du kjører programvare som ikke er signert og attestert, kan det utsette datamaskinen og personlig informasjon for skadelig programvare som kan skade Macen eller kompromittere personvernet ditt.

Advarselsmeldingene nedenfor er eksempler, og det er mulig at du kan se en lignende melding som ikke vises her. Vær forsiktig hvis du velger å installere programvare som Macen din viser en advarsel for. 

Vis sikkerhetsinnstillingene for programmer på Mac

Sikkerhet og personvern-valgpanelet for Mac er som standard satt til å tillate programmer fra App Store og identifiserte utviklere. Du kan velge å bare legge til programmer fra App Store for ekstra sikkerhet.

Klikk på Sikkerhet og personvern i Systemvalg, og så på Generelt. Klikk på låsen, og skriv inn passordet for å gjøre endringer. Velg App Store under toppteksten «Tillat programmer lastet ned fra:»

Sikkerhetsvalg-vinduet med Tillat programmer lastet ned fra: App Store valgt


Åpne et program som er signert eller attestert av en utvikler

Første gang du åpner et nytt program fra en identifisert utvikler, spør Macen deg om du er sikker på at du vil åpne det, dersom den aktive innstillingen er å tillate programmer fra App Store og identifiserte utviklere. 

Et program som er attestert av Apple, indikerer at Apple har kontrollert det for skadelig programvare, og at det ikke ble oppdaget noen. 

 Varsel om attestert program


Hvis du ser en advarsel og ikke kan installere et program

Hvis du har konfigurert Macen til å bare tillate programmer fra App Store og du forsøker å installere et program fra et annet sted, gir Macen beskjed om at programmet ikke kan åpnes fordi det ikke ble lastet ned fra App Store.*

macOS-varselsvindu: Kan ikke åpne programmet fordi det ikke ble lastet ned fra App Store.

Hvis Macen er konfigurert til å tillate programmer fra App Store og identifiserte utviklere og du prøver å installere et program som ikke er signert av en identifisert utvikler, og – hvis du har macOS Catalina og nyere – hvis det ikke er attestert av Apple, ser du også en advarsel om at programmet ikke kan åpnes.

macOS-varselvindu: Programmet kan ikke åpnes fordi utvikleren ikke kan bekreftes.

Hvis du ser denne advarselen, betyr det at programmet ikke ble godkjent, og Apple kunne ikke skanne programmet for kjent skadelig programvare. 

Du bør kanskje se etter en oppdatert versjon av programmet i App Store eller se etter et alternativt program.


Hvis macOS identifiserer et skadelig program

Hvis macOS oppdager at programvare har skadelig innhold eller at programvareautorisasjonen er tilbakekalt, varsler Macen deg om at programmet er skadelig for datamaskinen. Du bør flytte det aktuelle programmet til papirkurven og merke av «Rapporter skadevare til Apple for å beskytte andre brukere».

macOS-varsel om program med skadelig programvare


Slik åpner du et program som ikke er attestert, eller som kommer fra en uidentifisert utvikler

Hvis du kjører programvare som ikke er signert og attestert, kan det utsette datamaskinen og personlig informasjon for skadelig programvare som kan skade Macen eller kompromittere personvernet ditt. Hvis du er sikker på at programmet du vil installere, er fra en sikker kilde og ikke er manipulert, kan du overstyre sikkerhetsinnstillingene for Macen midlertidig og åpne det.

Hvis du fremdeles vil åpne et program fra en utvikler som ikke kan bekreftes, må du åpne Systemvalg.*

Gå til Sikkerhet og personvern. Klikk på Åpne likevel-knappen i Generelt-ruten for å bekrefte at du vil åpne eller installere programmet. 

Sikkerhet og personvern-vinduet i Systemvalg med «Åpne likevel»-knappen

Advarselen vises igjen, og hvis du er helt sikker på at du vil åpne programmet likevel, klikker du på Åpne. 

macOS-varsel for å omgå utvikler uten bekreftelse

Programmet er nå lagret som et unntak i sikkerhetsinnstillingene, og du kan åpne det senere ved å dobbeltklikke på det, akkurat som med et hvilket som helst annet autorisert program. 


Beskyttelse av personvern

macOS er designet for å holde brukere og dataene deres trygge samtidig som personvernet deres respekteres.

Gatekeeper utfører kontroller på nettet for å bekrefte om et program inneholder kjent skadelig programvare, og om utviklerens sertifikatsignering er tilbakekalt. Vi har aldri kombinert data fra disse kontrollene med informasjon om Apple-brukere eller enhetene deres. Vi bruker ikke data fra disse kontrollene for å finne ut hva enkeltbrukere starter eller kjører på enhetene sine.

Attestering kontrollerer om programmet inneholder kjent skadelig programvare, ved hjelp av en kryptert tilkobling som er motstandsdyktig mot serverfeil. 

Disse sikkerhetskontrollene har aldri inkludert brukerens Apple-ID eller identiteten til enheten. For å beskytte personvernet ytterligere har vi sluttet å logge IP-adresser tilknyttet sertifikatkontroller til utvikler-ID-er, og vi skal sørge for at alle innsamlede IP-adresser fjernes fra loggene.

I tillegg kommer vi i løpet av det neste året til å introdusere flere endringer i sikkerhetskontrollene våre:

  • En ny, kryptert protokoll for tilbakekallingskontroller av utvikler-ID-sertifikater
  • Sterk beskyttelse mot serverfeil
  • En ny innstilling som lar brukere velge bort disse sikkerhetsbeskyttelsene

 

* Hvis du bes om å åpne programmet i Finder og du er sikker på at du vil åpne det på tross av advarselen, kan du kontroll-klikke på programmet, velge Åpne i menyen og deretter klikke på Åpne i dialogvinduet som vises. Skriv inn administratornavnet og passordet ditt for å åpne programmet.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: