Koble til Internett via kabel, DSL eller lokalnettverk (LAN) i Mac OS X v10.6 eller nyere

Denne artikkelen forklarer hvordan du kobler til Internett via kabelmodem, DSL (Digital Subscriber Line) eller et Ethernet-lokalnettverk (LAN) i Mac OS X v10.6 eller nyere.

Lær hvordan du kobler til Internett via kabelmodem, DSL (digital subscriber line) eller Ethernet-lokalnettverk (LAN) ved å konfigurere nettverksinnstillinger for "Innebygd Ethernet"-porten.

Merknader

 • Hvis Internett-tjenesteleverandøren (ISP) krever PPPoE, kan du lese OS X: Koble til Internett med PPPoE i 10.6 eller nyere først.
 • Hvis du har en AirPort-basestasjon, følger du fremgangsmåten nedenfor før du installerer den i nettverket. Deretter kan du lese AirPort-delen på slutten av denne artikkelen.

Hvis du trenger hjelp med å koble til i Mac OS X v10.5 eller eldre, kan du se denne artikkelen.

Koble til via kabelmodem, DSL eller LAN

 1. Skaff deg følgende opplysninger fra Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren:
  • DNS-adresser (Domain Name Server):
  • Om du skal velge DHCP- eller manuell IP-adressekonfigurasjon, som gjøres i trinn 7 nedenfor.

  Bare ved manuell konfigurering:
  • IP-adresse
  • Ruteradresse
  • Subnettmaske

  Tips: Hvis du bruker DHCP, vil Internett-leverandøren eller lokalnettverket som regel gi DNS-adresser automatisk.
   
 2. Velg SystemvalgApple ()-menyen.
 3. Velg Nettverk fra Vis-menyen.
 4. Lås opp skjermen (hvis nødvendig), og velg Ethernet-grensesnittet. 
 5. Klikk på Avansert-knappen. 
 6. Klikk om nødvendig på TCP/IP-fanen.
 7. Velg Manuelt eller Med DHCP fra Konfigurer-menyen, slik Internett-tjenesteleverandøren instruerte deg om i trinn 1.
 8. Skriv resten av informasjonen du innhentet i trinn 1, i de tilhørende feltene. Merk: Med mindre Internett-leverandøren gir deg beskjed om noe annet, kan du overse feltene for DHCP-klient-ID og søkedomener.
 9. Klikk på Bruk nå.
 10. Åpne en nettleser eller et annet TCP/IP-program for å teste tilkoblingen til Internett.


Ekstra trinn for AirPort

 1. Når datamaskinen er koblet til Internett, kobler du basestasjonen til nettverket.
 2. Koble fra strømledningen til DSL- eller kabelmodemet noen sekunder, og koble deretter til igjen.
 3. Bruk AirPort-verktøy (i /Programmer/Verktøy/) til å kopiere datamaskinens innstillinger til basestasjonen.
Publiseringsdato: