Bruk nettverksplasseringer på Mac

Bruk funksjonen for nettverksplassering i macOS for å bytte raskt mellom forskjellige sett med nettverksinnstillinger.

Å bytte mellom ulike sett med nettverksinnstillinger (plasseringer) kan være nyttig under omstendigheter som disse:

 • Du bruker samme type nettverkstjeneste (f.eks. Wi-Fi eller Ethernet) både på jobb og hjemme, men nettverksinnstillingene du bruker på jobb, gjør at Macen ikke automatisk kan koble seg til samme type nettverk hjemme.
 • Macen kobles til mer enn én type nettverkstjeneste (f.eks. både Wi-Fi og Ethernet) på jobb og hjemme, men på jobb vil du at Macen skal prøve å koble til Ethernet-nettverket først, og hjemme vil du at Macen skal prøve å koble til Wi-Fi-nettverket først. Med andre ord ønsker du ulik tjenesterekkefølge på ulike steder.
 • Macen kobler seg ikke til nettverket ditt, og du vil tilbakestille nettverksinnstillingene raskt for å teste, uten å miste de gjeldende nettverksinnstillingene.

 


Legg til eller fjern en nettverksplassering

Hvis du ikke ser innstillingene som er beskrevet her, må du installere de nyeste macOS-oppdateringene.

macOS Ventura eller nyere

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger, og klikk på Nettverk i sidepanelet.
 2. På Mer-lokalmenyen  under listen over tjenester velger du Plasseringer > Rediger plasseringer.
 3. Klikk på legg til (+)-knappen under listen over plasseringer, og skriv inn navnet på den nye plasseringen, for eksempel Jobb, Hjemme eller Mobil. For å fjerne en plassering, bruk fjern (–)-knappen.
 4. Klikk på Ferdig. Eventuelle endringer du nå gjør i Wi-Fi-, Ethernet- eller andre nettverksinnstillinger, blir lagret på den nye plasseringen. Nettverksinnstillingene på den forrige plasseringen forblir slik de var, så du kan bytte tilbake når som helst.
 5. For å lagre endringene og fullføre byttet til den nye plasseringen, gå ut av Nettverksinnstillinger eller Systeminnstillinger.

Eldre versjoner av macOS

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Nettverk. 
 2. På Plassering-lokalmenyen velger du Rediger plasseringer.
  Nettverksvalg, hvor Plasseringer-lokalmenyen vises
 3. Klikk på legg til (+)-knappen under listen over plasseringer, og skriv inn navnet på den nye plasseringen, for eksempel Jobb, Hjemme eller Mobil. For å fjerne en plassering, bruk fjern (–)-knappen.
 4. Klikk på Ferdig. Eventuelle endringer du nå gjør i Wi-Fi-, Ethernet- eller andre nettverksinnstillinger, blir lagret på denne plasseringen. Nettverksinnstillingene på den forrige plasseringen forblir slik de var, så du kan bytte tilbake når som helst.
 5. For å lagre endringene og fullføre byttet til den nye plasseringen, klikk på Bruk. 

 


Bytt mellom nettverksplasseringer

 • Velg Apple-menyen > Plassering på menylinjen, og velg plasseringen din på undermenyen. Dette alternativet vises bare når du har mer enn én plassering i Nettverksinnstillinger.
 • Eller bruk Plassering-menyen i Nettverksinnstillinger, som beskrevet ovenfor. 

 


Endre tjenesterekkefølge for nettverk

Hvis du bruker nettverksplasseringer fordi du vil at ulike plasseringer skal foretrekke ulike typer nettverkstjenester når du kobler til, kan du endre tjenesterekkefølgen (også kalt portprioritet) for hver plassering:

Endre rekkefølgen på nettverksportene som Macen bruker

 


Gjør en nettverkstjeneste inaktiv

Hvis du vil forsikre deg om at Macen unngår å bruke en bestemt nettverkstjeneste på nettverksplasseringen, må du kontrollere at du ikke bruker den aktuelle nettverkstjenesten for øyeblikket, og deretter utfører du disse trinnene:

 • macOS Ventura eller nyere: Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger, og klikk på Nettverk i sidepanelet. Kontroll-klikk på den aktive nettverkstjenesten du vil gjøre inaktiv, og velg Gjør tjenesten inaktiv. 
 • Tidligere versjoner av macOS: Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på Nettverk. Klikk på den aktive nettverkstjenesten du vil gjøre inaktiv, klikk på Handling-menyen  under listen over tjenester, og velg Gjør tjenesten inaktiv.
Publiseringsdato: