Slik bruker du nettverkssteder på Mac

Bruk stedsfunksjonen under Nettverksvalg til å bytte raskt mellom forskjellige sett med nettverksinnstillinger.

Muligheten til å bytte mellom forskjellige sett med nettverksinnstillinger (steder) kan være nyttig under følgende omstendigheter:

 • Du bruker samme type nettverk (som for eksempel Ethernet) på jobb og hjemme, men innstillingene du bruker på jobb, tillater ikke at Macen automatisk kan koble til samme type nettverk hjemme.
 • Macen kobles til mer enn én type nettverkstjeneste (som for eksempel både Wi-Fi og Ethernet) på jobb og hjemme, men på jobb vil du at Macen skal prøve å koble til Ethernet-nettverket først, og hjemme vil du at Macen skal prøve å koble til Wi-Fi-nettverket først. Med andre ord vil du angi forskjellig tjenesterekkefølge for hvert sted.
 • Macen kobler ikke til nettverket ditt, og du vil tilbakestille nettverksinnstillingene på en rask måte for å teste, uten å miste de gjeldende nettverksinnstillingene.


Slik legger du til eller fjerner et nettverkssted

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Nettverk. 
 2. Lokalmenyen Sted viser navnet på det aktive settet med nettverksinnstillinger. Standardstedet heter Automatisk. Velg Rediger steder fra denne menyen.
  Nettverksvalg, med lokalmenyen for steder
 3. Klikk på legg til (+)-knappen under listen over steder, og skriv deretter inn navnet på et nytt sted, som for eksempel Jobb, Hjemme eller Mobil. (For å fjerne et sted bruker du fjern (–)-knappen under listen.)
  Steder-vinduet under Nettverksvalg som viser en ny plassering kalt «Hjem»
 4. Klikk på Ferdig. Stedsmenyen skal nå vise navnet på det nye stedet ditt. Alle endringer du nå gjør til Wi-Fi-, Ethernet- eller andre nettverksinnstillinger, lagres for dette stedet når du klikker på Bruk. Nettverksinnstillingene for det forrige stedet forblir slik de var, så du kan bruke Stedsmenyen til å bytte tilbake når som helst.
 5. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene og fullføre byttingen fra det forrige stedet til det nye. Macen forsøker deretter automatisk å finne de riktige innstillingene for hver nettverkstype. Hvis du må endre innstillingene manuelt, må du huske å klikke på Bruk igjen når du har gjort endringene.


Slik bytter du mellom nettverkssteder

Hvis du har mer enn ett sted, kan du bruke hvilken som helst av disse metodene til å bytte mellom dem:

 • Bruk lokalmenyen Sted under Nettverksvalg, som beskrevet ovenfor. Husk å klikke på Bruk når du har valgt et sted.
 • Eller velg Apple-menyen > Sted fra menylinjen, og velg deretter stedet fra undermenyen.


Slik endrer du tjenesterekkefølgen på nettverk

Hvis du bruker nettverkssteder fordi du vil at hvert sted skal foretrekke forskjellige nettverkstjenester (som f.eks. Wi-Fi eller Ethernet) når de kobler til, følger du denne fremgangsmåten for å endre tjenesterekkefølgen (også kjent som portprioriteten) for hvert sted.

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Nettverk.
 2. Bruk lokalmenyen Sted til å velge stedet du vil endre.
 3. Klikk på Flere alternativer-symbolet  eller tannhjulsymbolet under listen over tjenester, og velg deretter Angi tjenesterekkefølge.
  Nettverkssystem-valg mer Tjeneste-alternativmeny med «Angi tjenesterekkefølge» uthevet
 4. Dra tjenestene i listen for å endre rekkefølgen deres. Macen vil forsøke å koble til tjenesten øverst i listen først, og deretter forsette i oppført rekkefølge til den klarer å koble til.
  Det er ikke mulig å endre rekkefølgen på VPN-tilkoblinger (Virtual Private Network), fordi de alltid prioriteres foran andre tilkoblinger.
  Tjenesterekkefølge-vindu for valg av nettverkssystem og -sted
 5. Klikk på OK og deretter på Bruk.


Slik forhindrer du at en nettverkstjeneste brukes

Som standard gjør stedet som heter Automatisk, alle tilgjengelige nettverkstjenester (også kjent som porter eller nettverksgrensesnitt) aktive, uavhengig av om de brukes til å koble til et nettverk. Macen søker automatisk etter disse tjenestene for å finne en nettverks- eller internettilkobling.

Du bruker for eksempel kanskje et Wi-Fi-nettverk hjemme, men et Ethernet-nettverk på jobb. Macen finner automatisk ut hvilken av disse nettverkstjenestene den skal bruke når den kobler til.

Hvis du vil sørge for at Macen ikke bruker en bestemt nettverkstjeneste (som for eksempel Wi-Fi), kan du gjøre den tjenesten inaktiv i hvilket som helst av nettverksstedene dine:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Nettverk.
 2. Bruk lokalmenyen Sted til å velge stedet du vil endre.
 3. Klikk på Flere alternativer-symbolet  eller tannhjulsymbolet under listen over tjenester, og velg deretter Deaktiver tjeneste.
 4. Klikk på Bruk. 
Publiseringsdato: