Om Safari 5.1.7 og sikkerhetsoppdatering 2012-003 for Leopard

Les om Safari 5.1.7 og sikkerhetsoppdatering 2012-003 for Leopard.

Sikkerhetsoppdatering 2012-003 for Safari 5.1.7 for OS X Lion, Safari 5.1.7 for OS X Snow Leopard og Leopard deaktiverer foreldede versjoner av Adobe Flash Player.

Foreldete versjoner av Adobe Flash Player inkluderer ikke de nyeste sikkerhetsoppdateringene og vil bli deaktivert for å bidra til å sikre Mac-maskinen. Hvis sikkerhetsoppdatering 2012-003 for Safari 5.1.7 eller Leopard oppdager en foreldet versjon av Flash Player i systemet, vises en dialogrute som forteller deg at Flash Player har blitt deaktivert. Dialogruten gir deg mulighet til å gå direkte til Adobes nettsted, der du kan laste ned og installere en oppdatert versjon av Flash Player.

Les mer

Hvis du har behov for å reaktivere en foreldet versjon av Flash Player, kan du gjøre følgende:

  1. Naviger til mappen /Bibiliotek/Internett-pluginmoduler (Deaktivert).
  2. Dra "Flash Player.plugin" til /Bibiliotek/Internett-pluginmoduler.
  3. Hvis nettleseren kjører, avslutter du og omstarter den.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: