Om sikkerhetsinnholdet i sikkerhetsoppdateringen for Flashback Removal

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i sikkerhetsoppdateringen for Flashback-fjerning.

Sikkerhetsoppdateringen for Flashback-fjerning kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering-valgene eller fra Apple Support Nedlastinger.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.
 

Sikkerhetsoppdatering for Flashback-fjerning

  • Fjerning av skadelig programvare

    Tilgjengelig for: Mac OS X v.10.5 til og med v.10.5.8

    Virkning: Et verktøy for fjerning av skadelig Flashback-programvare vil bli kjørt

    Beskrivelse: Denne oppdateringen kjører et verktøy for fjerning av skadelig programvare som vil fjerne de fleste vanlige varianter av Flashback-skadeprogrammene. Hvis den skadelige Flashback-programvaren finnes, vises en dialogrute som varsler om at denne programvaren ble fjernet. Brukeren blir ikke varslet hvis ingen skadelig programvare blir funnet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: