Bruk og vedlikehold Apple MagSafe-strømadapteren din

Finn ut hvordan du bruker Apple MagSafe-strømadapteren som følger med den bærbare Mac-maskinen, og få tips om hvordan du reduserer slitasje.

Kompatibilitet

For å sikre maksimal kompatibilitet må du bare bruke strømadapteren som fulgte med den bærbare Mac-maskinen, eller en Apple-godkjent strømadapter som er den riktige for den bærbare Mac-maskinen din.

Koble MagSafe-strømadapteren til strømnettet

Sørg for at støpselet eller strømkabelen sitter godt i strømadapteren før du setter strømadapteren i en stikkontakt. Du bør også passe på å koble strømadapteren til stikkontakten før du kobler den til datamaskinen. 

Temperatur og MagSafe-strømadapteren

Strømadapteren kan bli svært varm under normal bruk. MagSafe- og MagSafe 2-strømadapteren samsvarer med de brukertilgjengelige grensene for overflatetemperatur som er definert av den internasjonale sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IC 60950-1). Gjør et av følgende for å redusere muligheten for overoppheting av strømadapteren eller varmerelaterte skader: 

  • Koble MagSafe-strømadapteren direkte til en stikkontakt eller overspenningsvern ved hjelp av støpselet, og sørge for at luft kan strømme fritt rundt strømadapteren.

  

 

  • Hvis du bruker strømkabelen, plasserer du MagSafe-strømadapteren på et skrivebord, et bord eller på gulvet et godt ventilert sted. Unngå tykke tepper, sengetøy eller møbler som kan påvirke luftstrømmen rundt strømforsyningsenheten, fordi slike objekter kan fange opp varmen som utstråles fra strømforsyningshuset. Du bør også unngå forlenget kontakt mellom deg selv og strømadapteren når den er i bruk.

 

MagSafe-kontakten på MagSafe-strømadapteren kan variere avhengig av hvilken datamaskin du har, og strømledningen og støpselet kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region du bor i.

Koble MagSafe-strømadapteren fra strømnettet

Du bør koble fra MagSafe-strømadapteren og eventuelle andre kabler hvis noen av disse situasjonene oppstår:

  • Du vil rengjøre Apple-produktet ditt
  • Det kommer smuss inn i MagSafe-strøminntaket (finn ut hvordan du fjerner smuss)
  • Det er et problem med en eller flere pinner i MagSafe-kontakten
  • Strømkabelen eller støpselet blir oppfliset eller skadet på annen måte
  • Den bærbare Mac-maskinen eller strømadapteren utsettes for regn, for mye fuktighet eller det søles væske i kabinettet
  • Den bærbare Mac-maskinen eller strømadapteren mistes i gulvet, kabinettet skades eller du tror at service eller reparasjon er påkrevd

MagSafe-strøminntaket

MagSafe-strøminntaket på datamaskinen inneholder en magnet som kan slette data på et kredittkort eller en iPod eller annen enhet. For ikke å miste data må du ikke plassere disse eller andre enheter eller materiell som er følsomt for magnetisme innenfor 25 mm fra dette inntaket.

Koble MagSafe-kontakten fra datamaskinen

Hvis du kobler MagSafe-strømadapteren fra datamaskinen slik det skal gjøres, reduserer du slitasjen på forsyningskabelen og forlenger levetiden på MagSafe-strømadapteren.

T-formede MagSafe 2-strømadaptere

1. Ta tak i MagSafe 2-hoveddelen.                                           

2. Vipp kontakten opp, ned, til venstre eller til høyre for å koble fra.

L-formede MagSafe-strømadaptere

1. Ta tak i MagSafe-hoveddelen.                                            

2. Vipp kontakten bort fra datamaskinen for å koble fra.

T-formede MagSafe-strømadaptere

1. Ta tak i MagSafe-hoveddelen.                                           

2. Vipp kontakten opp, ned, til venstre eller til høyre for å koble fra.

Ikke trekk i selve kabelen eller bøy kabelen for å koble fra MagSafe-strømadapteren, fordi det utsetter kabelen for ekstra belastning.

Bruk MagSafe-til-MagSafe 2-adapteren

Hvis du har en bærbar Mac-maskin med et MagSafe 2-strøminntak, trenger du MagSafe-til-MagSafe 2-adapteren for å bruke eldre MagSafe-strømadaptere eller Apple-skjermer sammen med T- eller L-formede MagSafe-kontakter.

MagSafe-til-MagSafe 2-adapteren kobles til mellom den T- eller L-formede MagSafe-tilkoblingen og MagSafe 2-inntaket på datamaskinen. Den kan kobles fra akkurat som den T-formede MagSafe-strømadapteren eller den T-formede MagSafe 2-strømadapteren, som er beskrevet tidligere i artikkelen.

Publiseringsdato: