MacBook Pro: Gjør-det-selv-instruksjoner for utskifting av føtter på bunndekslet

Denne artikkelen beskriver i detalj gjør-det-selv-reparasjonsprosedyren for montering av føtter og plugger på MacBook Pro- (13-tommers, aluminium, sent 2008) og MacBook Pro-maskiner som har manglende eller skadde føtter på bunndekslet.

Generell informasjon.

En MacBook Pro som dekkes av Apples begrensede garanti eller AppleCare Protection Plan, kan motta en erstatningsfot kostnadsfritt. Når det gjelder MacBook Pro-maskiner uten garanti, kan det være knyttet en kostnad til utskiftingen. Gjør-det-selv-utskiftingssett er ikke tilgjengelig for MacBook Pro med Retina-skjerm.

Merknader: For forbrukere som dekkes av forbrukerlovgivningen i landet eller regionen der produktet ble kjøpt, eller i hjemlandet hvis dette er forskjellig fra kjøpelandet, kommer fordelene ved Apples ettårs begrensede garanti eller AppleCare Protection Plan i tillegg til alle rettigheter og rettsmidler i forbrukerlovgivningen, inkludert men ikke begrenset til disse tilleggsrettighetene.

Du kan velge mellom tre måter å skaffe erstatning av føtter i bunndekslet på:

Betjent service

 1. Gå til en Apple Store-butikk. Opprett en avtale med en Genius.
 2. Gå til en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Finn en her.

Selvbetjening

 1. Bestill et gjør-det-selv-sett for erstatning av føtter på bunndekselet. Kontakt Apple for å bestille.

 

Instruksjoner for gjør-det-selv for erstatning av føtter

Merk: Bruk settet for erstatning av føtter kun for manglende føtter. Ikke erstatt føtter som sitter godt festet. Hvis du fjerner føtter bare for å erstatte dem, kan du forårsake skade på bunndekselet.

Verktøyene du trenger for å utføre reparasjonen:

 • Phillips 00-skrujern
 • Pinsett
 • Binders eller sikkerhetsnål

Hansker er ikke nødvendig.

Forberedende trinn

Før du begynner må du sjekke plasseringen av foten som krever erstatning og bekrefte at dekselpluggen og dekselfoten i settet samsvarer med bildene nedenfor.

Fotområde på bunndekselet Samsvarende komponent

Ytre bunndeksel

Ytre fot

Indre bunndeksel

Indre plugg

Indre pluggdeksel

 

Fremgangsmåte

AdvarselLimet som brukes i denne fremgangsmåten, kan festes til huden umiddelbart. Ikke ta på limet. Hvis du kommer borti, går du gjennom sikkerhetsinstruksjonene til slutt i dette dokumentet. For mer informasjon kontakter du limprodusenten:

Loctite
Rocky Hill, CT, USA. 06067
www.loctite.com

Merk: Ikke bruk noen annen type lim unntatt den som er inkludert i settet for erstatning av føtter. Dunst fra andre typer lim kan påvirke de interne komponentene.

 


 

 1. Plasser datamaskinen oppned på en ren, lofri fille eller annen overflate som ikke riper. Ta av bunndekselet.
 2. Med Phillips 00-skrujernet tar du av bunndekselet ved å fjerne ti skruer. Viktig: Skruer på sidene og fremsiden må fjernes og skrus inn i en bestemt vinkel.

   

   

 3. Dra bunndekselet forsiktig fra siden der skjermfestene er, og løft oppover i en vinkel.
 4. Sørg for at fotområdet på bunndekselet er rent og smussfritt. Hvis noe av fotlimet gjenstår, fjerner du det med en pinsett.
 5. Rengjør begge sidene av bunndekselet rundt fotområdet. La alkoholen fordampe.
 6. Ta den ytre foten ut av pakningen, og fest den godt til bunndekselet. Ikke bruk limet til å feste den ytre foten til bunndekselet. Unngå å være borti den selvklebende baksiden.
 7. Bruk en binders eller sikkerhetsnål til å åpne limtuten. Du kan også bruke en binders eller sikkerhetsnål til å fjerne propper i tuten etter lagring. Ta en veldig liten dråpe med lim på bunnen av foten på det indre bunndekselet. Ikke smør limet utover. 

 8. Plasser pluggen på området med lim.
 9. Ikke bruk fingeren til å trykke fotpluggen ned. Bruk enden av en bomullspinne til å trykke foten på plass. Press lett, og hold foten på plass i 30 sekunder.
 10. Fjern eventuelle limrester med en tørr bomullspinne. Viktig: Ikke tørk bort limet – bruk den tørre bomullspinnen til å absorbere eventuelle limrester. Store limrester kan ta flere timer å tørke, og det kan føre til at bunndekselet festes til hovedkortet eller interne kabler.
 11. Bruk en tidtaker, og la limet tørke i minst 60 minutter før du fester fotkontaktdekselet over fotkontakten. Viktig: Hvis laseretsing er synlig ved fotområdet, lar du være å bruke fotkontaktdekselet. Laseretsing finnes vanligvis i området ved bakre, venstre fot.
 12. Monteringsmerknad: Skru inn skruer i den oppgitte rekkefølgen. Hvis du ikke følger rekkefølgen, kan bunndekselet vakle når du plasserer det på en jevn overflate.

 

Finn ut mer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER: LIM KAN IRRITERE ØYNE OG HUD. LIM FESTER SEG TIL HUD UMIDDELBART.

Inneholder etyl-cyanoakrylat. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt med munn eller øyne holder du øyelokket åpent eller munnen åpen og skyller godt, men forsiktig med kun vann i 15 minutter og OPPSØK EN LEGE. Flytende lim svir midlertidig i øyet. Stivnet lim kan irritere øyne som et sandkorn, og det bør behandles av en øyelege.

Hvis sammenliming av hud forekommer, må du bløtlegge området i acetonbasert neglelakkfjerner eller varmt såpevann, og dra eller rull huden forsiktig fra hverandre (ikke dra hardt). Kontakt gjennom klær kan forårsake at huden svir. Hvis det søles lim på klær, skyller du klærne med kaldt vann. Unngå å puste inn avgasser over lengre tid. bruk med tilstrekkelig ventilasjon. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: