Deaktivere Java-nettprogramtillegget i Safari

Les om hvordan du deaktiverer Java-nettprogramtillegget i Safari.

Viktig: Bruk Programvareoppdatering og installer alle oppdateringer inntil Programvareoppdatering melder at «Programvaren er allerede oppdatert».

Velg versjonen din av Safari nedenfor for å få relevante instruksjoner.

Safari 6.1 og nyere

I Safari 6.1 og nyere kan du aktivere eller deaktivere Java-programtillegg for enkeltnettsteder fra Sikkerhet-panelet under Safari-valg. Når programtillegget er installert, men deaktivert på et nettsted, viser Safari en melding om deaktivert programtillegg i stedet for Java-innholdet:

Hvis du får melding om et manglende programtillegg i stedet for et deaktivert programtillegg, er ikke Java Internett-programtillegget installert.

Safari 6 og eldre

Følg denne framgangsmåten for å deaktivere Java-nettprogramtillegget i Safari 6 eller eldre:

  1. Velg Safari > Valg eller trykk på Kommando-komma (⌘-,) i Safari.
  2. Klikk på Sikkerhet.
  3. Opphev markeringen av «Tillat Java».
  4. Lukk Safari-valgvinduet.

Marker «Tillat Java» for å aktivere Java igjen i Safari.

Les mer

  • Se denne artikkelen for å få informasjon om hvordan Java-nettprogramtillegget skal oppdateres.
  • Klikk på denne koblingen for å få informasjon om hvordan du deaktiverer Java-nettprogramtillegget i Chrome.
  • Klikk på denne koblingen for å få informasjon om hvordan du deaktiverer Java-nettprogramtillegget i Firefox.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: