Deaktivere Java-nettprogramtillegget i Safari

Les om hvordan du deaktiverer Java-nettprogramtillegget i Safari.

Viktig: Bruk Programvareoppdatering og installer alle oppdateringer inntil Programvareoppdatering melder at «Programvaren er allerede oppdatert».

Velg versjonen din av Safari nedenfor for å få relevante instruksjoner.

Safari 6.1 og nyere

I Safari 6.1 og nyere kan du aktivere eller deaktivere Java-programtillegg for enkeltnettsteder fra Sikkerhet-panelet under Safari-valg. Når programtillegget er installert, men deaktivert på et nettsted, viser Safari en melding om deaktivert programtillegg i stedet for Java-innholdet:

Hvis du får melding om et manglende programtillegg i stedet for et deaktivert programtillegg, er ikke Java Internett-programtillegget installert.

Safari 6 og eldre

Følg denne framgangsmåten for å deaktivere Java-nettprogramtillegget i Safari 6 eller eldre:

  1. Velg Safari > Valg eller trykk på Kommando-komma (⌘-,) i Safari.
  2. Klikk på Sikkerhet.
  3. Opphev markeringen av «Tillat Java».
  4. Lukk Safari-valgvinduet.

Marker «Tillat Java» for å aktivere Java igjen i Safari.

Les mer

  • Se denne artikkelen for å få informasjon om hvordan Java-nettprogramtillegget skal oppdateres.
  • Klikk på denne koblingen for å få informasjon om hvordan du deaktiverer Java-nettprogramtillegget i Chrome.
  • Klikk på denne koblingen for å få informasjon om hvordan du deaktiverer Java-nettprogramtillegget i Firefox.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: