Om sikkerhetsinnholdet i iTunes 10.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iTunes 10.6.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.
 

iTunes 10.6

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Ved navigering i iTunes på iTunes Store kan en angriper underveis føre til at et program avsluttes uventet eller kjører vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit.

  CVE-ID

  CVE-2011-2825: wushi fra team509 som arbeider for TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2011-2833: Apple

  CVE-2011-2846 : Arthur Gerkis, miaubiz

  CVE-2011-2847 : miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2854: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2855 : Arthur Gerkis, wushi i team509 som arbeider for iDefense VCP

  CVE-2011-2857: miaubiz

  CVE-2011-2860: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2866: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2867 : Dirk Schulze

  CVE-2011-2868: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2869: Cris Neckar fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2870: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2871: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2872 : Abhishek Arya (Inferno) og Cris Neckar fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2873: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2011-2877: miaubiz

  CVE-2011-3885: miaubiz

  CVE-2011-3888: miaubiz

  CVE-2011-3897 : pa_kt som arbeider for TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2011-3908: Aki Helin i OUSPG

  CVE-2011-3909: Google Chrome Security Team (scarybeasts) og Chu

  CVE-2012-0591: miaubiz og Martin Barbella

  CVE-2012-0592: Alexander Gavrun som arbeider for TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2012-0593: Lei Zhang i Chromium development community

  CVE-2012-0594: Adam Klein i Chromium development community

  CVE-2012-0595: Apple

  CVE-2012-0596: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0597: miaubiz

  CVE-2012-0598: Sergey Glazunov

  CVE-2012-0599: Dmytro Gorbunov fra SaveSources.com

  CVE-2012-0600: Marshall Greenblatt, Dharani Govindan fra Google Chrome, miaubiz, Aki Helin fra OUSPG, Apple

  CVE-2012-0601: Apple

  CVE-2012-0602: Apple

  CVE-2012-0603: Apple

  CVE-2012-0604: Apple

  CVE-2012-0605: Apple

  CVE-2012-0606: Apple

  CVE-2012-0607: Apple

  CVE-2012-0608: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0609: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0610 : miaubiz, Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0611 : Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0612: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0613: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0614: miaubiz, Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0615: Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0616: miaubiz

  CVE-2012-0617: Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0618: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0619: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0620: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0621: Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0622: Dave Levin og Abhishek Arya fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-0623: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0624: Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0625: Martin Barbella

  CVE-2012-0626: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0627: Apple

  CVE-2012-0628: Slawomir Blazek, miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0629: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-0630 : Sergio Villar Senin i Igalia

  CVE-2012-0631: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-0632: Cris Neckar fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0633: Apple

  CVE-2012-0634: wushi fra team509 som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2012-0635: Julien Chaffraix fra Chromium utviklingsfellesskap, Martin Barbella ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0636: Jeremy Apthorp i Google, Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0637: Apple

  CVE-2012-0638: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0639: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team ved bruk av AddressSanitizer

  CVE-2012-0648: Apple

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: