Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 5.0-programvaren

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple TV 5.0-programvaren.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.
 

Apple TV 5.0

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon)

  Virkning: Programmer som bruker libresolv-biblioteket, kan være utsatt for at et program uventet avsluttes eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var en heltallsoverflyt i håndteringen av DNS-ressursoppføringer, som kan føre til ødeleggelse av heap-hukommelse.

  CVE-ID

  CVE-2011-3453: Ilja van Sprundel hos IOActive

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: