Time Machine: Overføre sikkerhetskopier fra en gjeldende sikkerhetskopistasjon til en ny sikkerhetskopistasjon

Lær hvordan du overfører eksisterende Time Machine-sikkerhetskopier til en ny stasjon som skal brukes til Time Machine-sikkerhetskopier.

Hvis du vil bytte til en annen stasjon for Time Machine-sikkerhetskopier, følger du denne framgangsmåten for å flytte eksisterende sikkerhetskopier.

Sjekke formatet på den nye sikkerhetskopistasjonen

 1. Koble den nye sikkerhetskopistasjonen til Mac-maskinen.
 2. Åpne Diskverktøy (finnes i Verktøy-mappen).
 3. Marker symbolet for den nye stasjonen i Diskverktøy for å kontrollere at den har en GUID-partisjon og er formatert som Mac OS Extended (journalført). Du kan sjekke dette fra «Format:»-linjen nederst i Diskverktøy-vinduet. Hvis den nye stasjonen ikke er formatert på denne måten, omformaterer du den og velger Mac OS Extended (journalført) med en GUID-partisjon. Sikkerhetskopier alle viktige data på den nye stasjonen før du formaterer den.

Angi tillatelser på den nye sikkerhetskopistasjonen

 1. Åpne et nytt Finder-vindu. 
 2. Klikk på symbolet for den nye sikkerhetskopistasjonen i sidepanelet i Finder-vinduet. 
 3. Velg Vis info fra Arkiv-menyen.
 4. Kontroller at «Ignorer eierskap på dette volumet» nederst i «Deling og rettigheter»-delen i Vis info-vinduet ikke er markert.

Slå av Time Machine midlertidig

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Klikk på Time Machine-symbolet i Systemvalg-vinduet.
 3. Skyv Time Machine-bryteren til Av-stilling.

Kopiere sikkerhetskopidataene fra den opprinnelige stasjonen til den nye stasjonen

 1. Åpne et nytt Finder-vindu. Klikk på symbolet for den opprinnelige sikkerhetskopistasjonen i Finder-sidepanelet.
 2. Åpne et nytt Finder-vindu. Klikk på symbolet for den nye sikkerhetskopistasjonen i Finder-sidepanelet.
 3. Dra mappen «Backups.backupdb» fra den opprinnelige sikkerhetskopistasjonen til øverste nivå på den nye sikkerhetskopistasjonen.
 4. Oppgi et administratornavn og passord, og klikk deretter på OK for å starte kopieringsprosessen. 

Det kan ta litt tid å fullføre kopieringen av sikkerhetskopidataene, avhengig av størrelsen på sikkerhetskopien.

Konfigurere Time Machine til å bruke den nye stasjonen

 1. Når kopieringen er fullført, åpner du Time Machine-valgene fra Systemvalg. 
 2. Klikk på Velg disk i Time Machine-valgvinduet.
 3. Velg den nye sikkerhetskopistasjonen og klikk på Bruk disk.

Time Machine-sikkerhetskopiene blir nå lagret på den nye sikkerhetskopistasjonen.

Publiseringsdato: