Overføre Time Machine-sikkerhetskopier fra én sikkerhetskopidisk til en annen

Du kan flytte en Time Machine-sikkerhetskopi fra én disk til en annen, og deretter bruke den nye disken til å fortsette med Time Machine-sikkerhetskopieringen.

Koble begge sikkerhetskopidiskene til Macen

Start med å påse at både den gamle og den nye sikkerhetskopidisken er koblet til Macen og aktivert. Dette betyr at begge skal vises på skrivebordet eller i sidepanelet i Finder-vinduer.

Hvis den gamle eller nye sikkerhetskopidisken er en AirPort Time Capsule eller en annen nettverkstilkoblet sikkerhetskopidisk, kobler du den til Macen via Ethernet for å få raskere overføringshastighet.


Sjekk formatet på den nye sikkerhetskopidisken

Følg bare denne fremgangsmåten hvis den nye sikkerhetskopidisken er en ekstern USB-, Thunderbolt- eller FireWire-stasjon som er koblet direkte til Macen. (Hopp over fremgangsmåten hvis den nye sikkerhetskopidisken er en nettverkstilkoblet sikkerhetskopidisk.)

 1. Åpne Systeminformasjon, og velg deretter Lagring i sidepanelet. 
 2. Fra listen over lagringsenheter til høyre velger du navnet på den nye sikkerhetskopidisken. Hvis filsystemet som vises for den disken, er «Journalført HFS+» og partisjonstypen er «GPT (GUID Partition Table)», er den nye disken riktig formatert for Time Machine. Hopp til neste del, nedenfor.
 3. Hvis disken ikke er riktig formatert for Time Machine, bruker du Diskverktøy til å slette (formatere) disken. Når Diskverktøy spør om format og system, velger du Mac OS Extended (journalført) som format og GUID-partisjonskart som system.


Angi tillatelser på den nye sikkerhetskopidisken

Følg bare denne fremgangsmåten hvis den nye sikkerhetskopidisken er en ekstern USB-, Thunderbolt- eller FireWire-stasjon som er koblet direkte til Macen. (Hopp over fremgangsmåten hvis den nye sikkerhetskopidisken er en nettverkstilkoblet sikkerhetskopidisk.)

 1. Velg den nye disken i Finder, for eksempel ved å klikke på symbolet på skrivebordet eller i sidepanelet i et Finder-vindu. 
 2. Velg Arkiv > Vis info fra menylinjen. Det åpnes et informasjonsvindu for disken.
 3. Klikk på visningstrekanten  ved siden av Deling og tillatelser for å vise innstillingene i den delen.
 4. Hvis låsen nederst i vinduet er låst , klikker du på låsen og skriver inn administratornavn og -passord.
 5. Påse at «Ignorer eierskap på dette volumet» ikke er valgt.


Slå av Time Machine

 1. Åpne Time Machine-valgene fra Time Machine-menyen i menylinjen. Eller velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Time Machine.
 2. Fjern valget for «Automatisk sikkerhetskopiering», eller klikk på av/på-bryteren, avhengig av hva du ser i Time Machine-valgene.


Kopier sikkerhetskopidata til den nye disken

 1. I Finder åpner du et nytt vindu for hver av sikkerhetskopidiskene, slik at du kan dra filer mellom dem.
 2. Avhengig av hvilken type sikkerhetskopidisk du har brukt, skal den gamle sikkerhetskopidisken ha én av disse filene i toppnivået på disken:
  • En fil som ender med .sparsebundle
  • Eller en mappe som heter Backups.backupdb
   Hvis du har denne mappen, kan du bare overføre sikkerhetskopien hvis den nye disken er en ekstern USB-, Thunderbolt- eller FireWire-stasjon som er koblet direkte til Macen. Det kan ikke være en av de andre disktypene du kan bruke med Time Machine.
 3. Dra filen fra den gamle sikkerhetskopidisken til toppnivået på den nye sikkerhetskopidisken.
 4. Skriv inn administratornavn og -passord hvis du blir bedt om det, og vent til kopieringen er fullført.


Velg den nye sikkerhetskopidisken i Time Machine

Når du har kopiert den gamle sikkerhetskopifilen til den nye disken, velger du den nye disken i Time Machine-valgene og påser at Time Machine er slått på. Alle de gamle sikkerhetskopiene blir deretter tilgjengelige fra den nye disken, og nye sikkerhetskopier lagres på den disken.

Publiseringsdato: