Bruke tilpassede fonter i iBooks Author

Du kan bruke tilpassede fonter i bøker du oppretter med iBooks Author 2.0 eller nyere, så lenge du har lisens for å bruke de fontene til publisering.

Hvis du vil endre måten tekst ser ut på, kan du legge inn tilpassede TrueType (.ttf)- og OpenType (.otf)-fonter i bøker du oppretter med iBooks Author.

For å se alle fontene på systemet klikker du på Fonter øverst til høyre, og deretter klikker du på Alle fonter. Hvis du velger en ikke-støttet font for boken, får du en advarsel, og en støttet font vil erstatte den ikke-støttede fonten når du viser boken på en iPhone, iPad eller iPod touch. Velg en støttet font for å få et best mulig resultat.

Når du publiserer eller eksporterer boken, vil iBooks Author formørke (beskytte) fonter fra tredjepart. Denne beskyttelsen er separat fra DRM-kopibeskyttelse.

Hvis du bruker en font fra tredjepart i boken, må du passe på at fontlisensene dine gir deg tillatelse til å distribuere dem på denne måten. Hvis du er usikker på om dette er tillatt med lisensen din, må du kontakte leverandøren av fonten og/eller søke juridisk råd.

Finne ut hvilken type fonten er

Hvis du er usikker på om fonten du vil bruke i boken, støttes eller ikke, henter du informasjon om den i Fontbok.

  1. Åpne Fontbok fra Programmer-mappen.
  2. Velg fonten fra fontlisten.
  3. Klikk på Info-knappen øverst til venstre i Fontbok-vinduet.
  4. Pass på at filtypen er .ttf eller .otf. Filtypen er oppført ved siden av Plassering.

Få hjelp når du får en advarsel om en font

Noen programmer fra tredjepart, som Microsoft Office, kan installere kopier av fonter som er inkludert i systemet ditt, men den ekstra kopien er kanskje ikke kompatibel med Apple Books. Hvis du får en advarsel når du bruker en font som skal være støttet, kan du gjøre følgende:

  1. Finn fonten i Fontbok.
  2. Klikk på trekanten ved siden av fontnavnet.
  3. Marker hver versjon av fonten og se på Plassering i fontinformasjonsvinduet.
  4. Hvis versjonen av fonten som inkluderer .ttf eller .otf, i øyeblikket er inaktiv, markerer du den og velger Aktiver [fontnavn] fra Rediger-menyen øverst på skjermen.
    Hvis versjonen av fonten som ikke inkluderer .ttf eller .otf, i øyeblikket er aktiv, markerer du den og velger Deaktiver [fontnavn] fra Rediger-menyen øverst på skjermen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: