Bruke tilpassede fonter i iBooks Author

Med iBooks Author 2.0 eller nyere kan du bruke tilpassede fonter i bøker du oppretter, så lenge du har lisens for å bruke de fontene til publisering.

iBooks Author kan bygge inn tilpassede TrueType (.ttf)- og OpenType (.otf)-fonter i bøker slik at du får full kontroll over utseendet på teksten.

Font-menyen på Format-menylinjen viser bare støttede fonter, men operativsystemets Font-panel, som du får tilgang til ved å klikke på Fonter-knappen på verktøylinjen, skulle vise alle fontene i systemet ditt. Hvis du velger en ikke-støttet font for boken, får du en advarsel, og en støttet font vil erstatte den ikke-støttede fonten når du viser boken på en iPad. Du får best resultat ved å velge fontene fra Font-menyen.

Når du publiserer eller eksporterer boken, vil iBooks Author formørke (beskytte) fonter fra tredjepart. Denne beskyttelsen er noe annet enn DRM-kopibeskyttelse.

Hvis du bruker en font fra tredjepart i boken, må du passe på at fontlisensene dine gir deg tillatelse til å distribuere dem på denne måten. Hvis du er usikker på om dette er tillatt med lisensen din, må du kontakte leverandøren av fonten og/eller søke juridisk råd.

Finne ut hvilken type fonten er

Hvis du er usikker på om fonten du vil bruke i boken, støttes eller ikke, henter du informasjon om den i Fontbok.

 1. Åpne Fontbok fra Programmer-mappen.
 2. Marker en font i Font-listen.
 3. Klikk på Info-knappen øverst til venstre i Fontbok-vinduet.
 4. Fontens type vil være oppført ved siden av Type i fontinformasjonsvinduet.
  Den fulle banen til fonten, inkludert filtypen, vil være oppført ved siden av Plassering. Pass på at filtypen er .ttf eller .otf.

Les mer

Noen programmer fra tredjepart, som Microsoft Office, kan installere kopier av fonter som er inkludert i systemet ditt, men den ekstra kopien er kanskje ikke kompatibel med iBooks. Hvis du ser en advarsel når du bruker en font som skulle være støttet, følger du framgangsmåten nedenfor:

 1. Finn fonten i Fontbok.
 2. Klikk på trekanten ved siden av fontnavnet.
 3. Marker hver versjon av fonten og se på Plassering i fontinformasjonsvinduet.
 4. Hvis versjonen av fonten som inkluderer .ttf eller .otf, i øyeblikket er inaktiv, markerer du den og velger Aktiver [fontnavn] fra Rediger-menyen.
  Hvis versjonen av fonten som ikke inkluderer .ttf eller .otf, i øyeblikket er aktiv, markerer du den og velger Deaktiver [fontnavn] fra Rediger-menyen.
  Finn Rediger-menyen på menylinjen øverst på datamaskinskjermen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: