Bruke det forente bildebiblioteket

Les om bruk av det forente bildebiblioteket.

Bruke et forent bildebibliotek med iPhoto og Aperture

I iPhoto 9.3 kan du åpne direkte og arbeide med bibliotek fra Aperture 3.3 eller nyere. Det forente bibliotekformatet som nå deles av to programmer, gir en rekke fordeler:

 • Det er ikke nødvendig å importere, eksportere eller behandle bilder som du flytter fra det ene programmet til det andre.
 • Hvis du bruker Ansikter, Steder, har laget album, Smarte album eller delt bilder med Facebook eller Flickr, fungerer dette automatisk på tvers av begge programmer.
 • Lysbildeserier som er laget i et program, kan spilles av i det andre.
 • Fordi iPhoto og Aperture nå har et felles bildebehandlingssystem, vil du se endringene når du åpner det samme biblioteket i iPhoto etter å ha korrigert bilder med noen av verktøyene i Aperture, og omvendt.
 • Hvis verktøyene som finnes i Aperture er nye for deg, kan du beholde bildebiblioteket i iPhoto og bare åpne Aperture når du ønsker å prøve deg på retusjering, for eksempel, og gjøre selektive korrigeringer med pensler. Nå er all redigering ikke-destruktiv, slik at du kan fjerne endringer når som helst.
 • Hvis du har opparbeidet deg mer enn ett iPhoto-bibliotek opp gjennom årene, kan du nå åpne iPhoto-bibliotekene i Aperture og slå dem sammen til ett konsolidert hovedbibliotek. Deretter kan du få tilgang til det sammenslåtte biblioteket i iPhoto. Les mer om bruk av Aperture til å slå sammen iPhoto-bibliotek.

Åpne et Aperture-bibliotek i iPhoto

iPhoto kan åpne Aperture-bibliotek som er laget i eller oppgradert til Aperture 3.3. Du må oppgradere eldre Aperture-bibliotek ved å åpne dem i Aperture 3.3 før iPhoto kan åpne dem. Et bibliotek kan ikke åpnes både i iPhoto og Aperture samtidig.

Slik åpner du et Aperture-bibliotek i iPhoto:

 1. Velg Arkiv > Bytt til bibliotek fra hovedmenyen i iPhoto.
 2. Marker Aperture-biblioteket du vil åpne.
 3. Klikk på Velg-knappen i bibliotekvelgeren.

Åpne et iPhoto-bibliotek i Aperture

Aperture 3.3 eller nyere kan åpne iPhoto-bibliotek som er laget i eller åpnet minst én gang i iPhoto 9.3 eller nyere.

Slik åpner du et iPhoto-bibliotek i Aperture:

 1. Velg Arkiv > Bytt til bibliotek > Annet/ny fra hovedmenyen i Aperture.
 2. Bruk bibliotekvelgeren til å navigere til og utheve iPhoto-biblioteket du vil åpne.
 3. Klikk på Velg i bibliotekvelgeren.

Merknader om å arbeide med forente bibliotek i iPhoto og Aperture

Hendelser, prosjekter og album

Hendelser i iPhoto kalles prosjekter i Aperture:

    

Prosjekter i Aperture kalles på tilsvarende måte hendelser i iPhoto:

    

Smarte album fra begge programmer er synlige og funksjonelle, men innstillingene til smarte album må redigeres i programmet som albumet ble opprettet i.

Ansikter

iPhoto gjenkjenner alltid ansikter, uansett bibliotekinnstillingen til Aperture. I Aperture er det mulig å slå av Ansikter for det enkelte bibliotek. Aperture beholder sin innstilling når programmet åpner biblioteket igjen.

Utskriftsprosjekter

Bøker, kalendere og kort som er laget i iPhoto, er synlige i kildelisten i Aperture, men du kan ikke redigere dem. Bøker, nettsider og nettdagbøker laget i Aperture, er ikke synlige i iPhoto.

Lysbildeserier

Du kan spille av lysbildeserier som er laget i Aperture, i iPhoto, men du kan ikke redigere dem der.

Du kan spille av lysbildeserier som er laget i iPhoto, i Aperture, men når de er redigert der, kan du ikke redigere dem på nytt i iPhoto. Lysbildeserier vil imidlertid fortsatt bli spilt riktig av i begge programmer, uansett hvilket du har brukt til å redigere dem.

Bildestrøm

Hvis du aktiverer Bildestrøm for et bibliotek i iPhoto og deretter åpner det i Aperture, er biblioteket fortsatt knyttet til Bildestrøm. Bare ett bibliotek kan være knyttet til Bildestrøm om gangen, så hvis du senere åpner et annet bibliotek og aktiverer Bildestrøm, vil ikke det forrige biblioteket være tilknyttet lenger.

Navigere i bilder

Filterspørringer i Aperture-navigeringsvinduet vises ikke i iPhoto. Alle bilder er synlige i iPhoto.

Bilder som er skjult med Skjul bilde-kommandoen i iPhoto, kan ikke åpnes i Aperture. Hvis du åpner biblioteket i iPhoto, opphever skjuling av bildene og deretter åpner biblioteket i Aperture igjen, har de tidligere skjulte bildene blitt tilgjengelig.

Bilder som er forkastet i Aperture, er ikke tilgjengelig i iPhoto. Hvis bildet senere får en høyere vurdering i Aperture, vil det bli tilgjengelig i iPhoto.

PDF-filer i Aperture-bibliotek er ikke synlige eller tilgjengelige i iPhoto.

Lydfiler og lydvedlegg i Aperture-bibliotek er ikke synlige eller tilgjengelig i iPhoto.

Stabler

Bare det valgte bildet i en Aperture-stabel er synlig i iPhoto. Hvis du for eksempel har laget flere stablede versjoner av et bilde i Aperture, alle med forskjellige justeringer, vil bare bildet du har valgt som stabelens valgte bilde, være synlig når du åpner biblioteket i iPhoto. Når du går tilbake til Aperture, vil hele stabelen være tilgjengelig igjen.

Forhåndsvisninger

iPhoto lager alltid forhåndsvisninger i full størrelse. Aperture har flere alternativer for å angi størrelsen på forhåndsvisninger, eller om forhåndsvisning skal brukes i det hele tatt. Når du åpner et Aperture-bibliotek i iPhoto, blir ikke eksisterende forhåndsvisninger endret hvis du ikke redigerer et bilde i iPhoto. Da lager iPhoto en forhåndsvisning i full størrelse for det bildet.

iLife-medienavigeringsvindu

Når du bruker iLife-medienavigeringsvinduet til å åpne biblioteket fra andre programmer som Keynote eller iMovie, vises symbolet for programmet som laget biblioteket opprinnelig.

Les mer

Se disse artiklene for å få mer informasjon om bruk av Aperture-innhold i iPhoto:

Aperture 3.3 - Tips om å arbeide med iPhoto-bibliotek

Noen filer fungerer i Aperture, men ikke i iPhoto

Bruke AVCHD-video i iPhoto

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: