Slik bekrefter du ektheten til manuelt nedlastede Apple-programvareoppdateringer

Hvis du laster ned en oppdateringspakke for Mac manuelt, kan du verifisere signaturen for å bekrefte at pakken er ekte og fullstendig.

Apple signerer alle programvareoppdateringer digitalt og tilbyr dem utelukkende via App Store eller nettstedet Apple-kundestøttens Nedlastinger for å sikre ektheten til oppdateringene. Skaff deg alltid Apple-programvareoppdateringer fra en av disse kildene, og kontroller alltid kildene for å påse at du har den nyeste programvareversjonen.

Noen programvareoppdateringer blir verifisert automatisk

Når du laster ned og installerer en oppdatering fra Apple, bekreftes Apples digitale signatur automatisk før installasjonen.


Manuelt nedlastede programvareoppdateringer kan verifiseres manuelt

Hvis du laster ned en Apple-programvareoppdatering manuelt, kan du bekrefte at oppdateringen er ekte og fullstendig ved å verifisere den digitale signaturen før installering.

  1. Dobbeltklikk på filen med programvareoppdateringspakken (.pkg) for å åpne installereren.
  2. Klikk på låsesymbolet  eller sertifikatsymbolet  øverst til høyre i installeringsvinduet for å få informasjon om sertifikatet. Hvis ingen av symbolene vises, er ikke pakken signert, og du bør ikke installere den.
  3. Marker «Apple Software Update Certificate Authority», som angitt nedenfor. Hvis du ser en annen sertifikatautoritet eller sertifikatet ikke har en grønn hake som indikerer at det er gyldig, bør du ikke installere pakken.

  4. Klikk på trekanten ved siden av ordet «Detaljer» for å få mer informasjon om sertifikatet.
  5. Rull ned til bunnen av Detaljer-avsnittet for å se SHA-256-fingeravtrykket.

  6. Påse at SHA-256-fingeravtrykket i installereren stemmer med ett av følgende fingeravtrykk fra Apples nåværende eller tidligere sertifikat. Hvis det gjør det, er signaturen verifisert. Klikk på OK og la installereren fortsette.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Installereren verifiserer automatisk filene i pakken. Hvis det er problemer med en fil, stopper installereren uten å gjøre endringer på systemet, og du vil få en melding om at installereren støtte på en feil.


Publiseringsdato: