Bekrefte ektheten til manuelt nedlastede Apple-programvareoppdateringer

Hvis du laster ned en oppdateringspakke for Mac manuelt, kan du verifisere signaturen for å bekrefte at pakken er ekte og fullstendig.

Apple signerer alle programvareoppdateringer digitalt og tilbyr dem utelukkende via Mac App Store eller nettstedet Apple – Support – Nedlastinger. Skaff deg alltid Apple-programvareoppdateringer fra en av disse kildene, og kontroller alltid kildene for å påse at du har den nyeste programvareversjonen.

Noen programvareoppdateringer blir verifisert automatisk

Hvis du bruker Mac App Store (eller Programvareoppdatering i eldre versjoner av OS X) til å laste ned og installere en Apple-programvareoppdatering, blir Apples digitale signatur automatisk verifisert før installering.

Manuelt nedlastede programvareoppdateringer kan verifiseres manuelt

Hvis du laster ned en Apple-programvareoppdatering manuelt, kan du bekrefte at oppdateringen er ekte og fullstendig ved å verifisere den digitale signaturen før installering.

  1. Dobbeltklikk på filen med programvareoppdateringspakken (.pkg) for å åpne installereren.
  2. Klikk på låsesymbolet  eller sertifikatsymbolet   oppe til høyre i installeringsvinduet for å få informasjon om sertifikatet. Hvis ingen av symbolene vises, er ikke pakken signert, og du bør ikke installere den.
  3. Marker «Apple Software Update Certificate Authority», som angitt nedenfor. Hvis du ser en annen sertifikatautoritet eller sertifikatet ikke har en grønn hake som indikerer at det er gyldig, bør du ikke installere pakken.
  4. Klikk på trekanten ved siden av ordet «Detaljer» for å få mer informasjon om sertifikatet.
  5. Rull ned til bunnen av Detaljer-avsnittet for å se SHA1-fingeravtrykket. 

  6. Påse at SHA1-fingeravtrykket i installereren stemmer med ett av følgende fingeravtrykk fra Apples nåværende eller tidligere sertifikat. Hvis det gjør det, er signaturen verifisert. Klikk på OK og la installereren fortsette. 

    SHA1 FA 02 79 0F CE 9D 93 00 89 C8 C2 51 0B BC 50 B4 85 8E 6F BF
    SHA1 9C 86 47 71 48 B3 D7 04 24 7A 3C 3F 56 EA 2D E5 94 4B 01 C2

Installereren verifiserer automatisk filene i pakken. Hvis det er problemer med en fil, stopper installereren uten å gjøre endringer på systemet, og du vil få en melding om at installereren støtte på en feil.

Publiseringsdato: