Juster stemme og hastighet for VoiceOver og Les opp skjerm på iPhone, iPad eller iPod touch

iOS- eller iPadOS-enheten bruker en kompakt stemme for VoiceOver, Les opp skjerm og Les opp markering. Men du har noen andre alternativer for stemmene du kan bruke for tale.

Justere VoiceOver-stemmer

Stemmer med forbedret kvalitet kan være på 100 MB eller mer. Koble enheten til Wi-Fi for å laste ned og installere en av disse stemmene.

Med VoiceOver kan du slå på mer enn én stemme, bytte mellom Standard og Forbedret kvalitet (uten å måtte laste ned stemmen på nytt) og endre talehastigheten for hver stemme. Slik justerer du stemmene:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk på Tale.
 2. Trykk på Legg til nytt språk.
 3. Trykk på språket eller dialekten du ønsker. Da kommer du tilbake til Tale-skjermen.
 4. Trykk på Stemme og deretter på den stemmen du vil bruke.
 5. Velg enten Standard eller Forbedret kvalitet. Hvis du velger Forbedret kvalitet og stemmen ikke er lastet ned, starter nedlastingen av stemmen hvis enheten din er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Justere talehastighet

Slik justerer du talehastigheten:

 1. Gå til Innstillinger, og trykk på Tilgjengelighet. 
 2. Trykk på Opplest innhold.
 3. Bruk glidebryteren for Talehastighet til å justere hastigheten.

Velg stemme for Les opp skjerm og Les opp markering

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og trykk på Opplest innhold.
 2. Slå på Les opp markering eller Les opp skjerm – eller begge.
 3. Velg Stemmer.
 4. Velg stemmen og dialekten du vil at Les opp skjerm og Les opp markering skal bruke.

Fjern en nedlastet stemme

Du kan ikke slette Siri-stemmene for landet ditt eller regionen din. Du kan endre innstillingene for språk og land/region for å slette noen av Siri-stemmene, men minst én av Siri-stemmene fra landet eller regionen lastes ned automatisk.

Du kan fjerne stemmer med forbedret kvalitet og stemmer du har lastet ned. Slik gjør du det:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk på Opplest innhold.
 2. Trykk på Stemme og deretter på den stemmen du vil fjerne.
 3. Trykk på Rediger.
 4. Trykk på  , og trykk deretter på Slett. Alternativt kan du sveipe til venstre for å slette den.
Publiseringsdato: