Juster stemmer for VoiceOver, Les opp skjerm og Les opp markering på iPhone, iPad eller iPod touch

iOS-enheten bruker som standard en kompakt stemme for VoiceOver, Les opp skjerm og Les opp markering. Du har noen alternativer for stemmene du kan bruke for tale.

Justere VoiceOver-stemmer

Stemmer med forbedret kvalitet kan være på 100 MB eller mer. Koble enheten til Wi-Fi for å laste ned og installere en av disse stemmene.

Med VoiceOver kan du aktivere mer enn en stemme, bytte mellom Standard og Forbedret kvalitet (uten å måtte laste ned stemmen på nytt) og endre talehastigheten for hver stemme:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale.
 2. Trykk på Legg til nytt språk.
 3. Trykk på språket eller dialekten du vil ha. Da kommer du tilbake til Tale-skjermen.
 4. Trykk på Stemme og deretter på den stemmen du vil bruke.
 5. Velg enten Standard eller Forbedret kvalitet. Hvis du velger Forbedret kvalitet og stemmen ikke er lastet ned, starter nedlastingen av stemmen hvis enheten din er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
 6. Flytt skyveknappen for Talehastighet for å gjøre stemmen langsommere eller hurtigere.

Velg stemme for Les opp skjerm og Les opp markering

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale.
 2. Aktiver Les opp markering eller Les opp skjerm – eller begge.
 3. Velg Stemmer.
 4. Velg stemmen eller dialekten du vil at skal brukes for både Les opp skjerm og Les opp markering.

Fjern en nedlastet stemme

Hvis du ikke bruker en stemme med forbedret kvalitet, kan du fjerne den:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale.
 2. Trykk på Stemme og deretter på den stemmen du vil fjerne.
 3. Trykk på Rediger.
 4. Trykk på  og deretter på Slett. Alternativt kan du sveipe til venstre for å slette den.

Du kan ikke slette Siri-stemmene for landet ditt eller regionen din. Du kan endre innstillingene for språk og land/region for å slette noen av Siri-stemmene, men minst én av Siri-stemmene fra landet eller regionen lastes ned automatisk.

Bruk Alex

Hvis du bruker engelsk, kan du laste ned Alex-stemmen. Finn ut mer om hvor Alex er tilgjengelig, og hvordan du bruker Alex.

Publiseringsdato: