OS X Server: Aktivere og deaktivere automatisk videresending av e-post

OS X Servers Mail-tjenerfunksjon kan automatisk videresende e-post for brukere.

Instruksjoner for OS X Server (Mountain Lion)

  1. Gå til Brukere og velg en bruker i Server-appen.
  2. Klikk på tannhjulsymbolet (eller Kontroll-klikk på brukernavnet) og velg «Edit Mail Options...» (rediger e-postvalg).
  3. Velg «forwarded» (videresendes) fra lokalmenyen «Mail should be:» (post skal:).
  4. Oppgi e-postadressen for videresending i feltet «to email address:» (til e-postadressen).

Instruksjoner for Lion Server

Aktivere automatisk videresending for en konto

Når du skal aktivere automatisk videresending for en konto, utfører du disse kommandoene i Terminal på tjeneren. Den første kommandoen setter deg i interaktiv modus.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Trykk på Kontroll-D for å utføre kommandoen.
Når du har utført kommandoen ved å trykke på Kontroll-D, skal bruker-ID, GUID og den nylig angitte videresendingsadressen bli returnert. Eksempel:
mail:userID = " postbruker1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "bruker-ID@eksempel.no"


Hvis brukeren ikke finnes, vil denne meldingen bli returnert:
mail:error = "user not found"

Slik deaktiverer du automatisk videresending for en konto

Bruk de samme kommandoene som ovenfor, men med en tom adresseverdi:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Trykk på Kontroll-D for å utføre kommandoen.

Svaret vil være det samme som ovenfor, men mail:fwdAddress vil være tom. Eksempel:
mail:userID = " postbruker1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Hvis en uriktig ID ble brukt eller ikke finnes, vil denne meldingen bli returnert:
mail:error = "user not found"

Slik finner du ut hvilke kontoer som blir videresendt automatisk i øyeblikket

Utfør denne kommandoen:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Kommandoen returnerer en liste over bruker-GUID-er og adressene for automatisk videresending. For eksempel:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "brukerID-1@eksempel.no"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "brukerID-2@eksempel.no"

Les mer

Som et alternativ kan du også bruke kommandoen set_user_mail_opts. Se man set_user_mail_opts angående bruk og valg.

Publiseringsdato: