Om sikkerhetsinnholdet i firmware 7.6 for AirPort Time Capsule og AirPort-basestasjon (802.11n)

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i firmware 7.6 for AirPort Time Capsule og AirPort-basestasjon (802.11n).

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.
 

Firmware 7.6 for AirPort Time Capsule og AirPort-basestasjon (802.11n)

  • Tilgjengelig for AirPort Extreme-basestasjon med 802.11n, AirPort Express-basestasjon med 802.11n, AirPort Time Capsule

    Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon vil kanskje kunne utføre vilkårlige kommandoer via skadelige DHCP-responser

    Beskrivelse: dhclient tillot eksterne angripere å utføre vilkårlige kommandoer via shell-metategn i et vertsnavn som var hentet fra en DHCP-melding. Dette problemet er løst ved å strippe bort shell-metategn i dhclient-skript.

    CVE-ID

    CVE-2011-0997: Sebastian Krahmer og Marius Tomaschewski i SUSE Security Team hos ISC


Installeringsmerknad for firmwareversjon 7.6

Firmwareversjon 7.6 installeres på en AirPort Time Capsule eller AirPort-basestasjon med 802.11n via AirPort Utility, som følger med enheten.

Det anbefales at AirPort-verktøy 5.5.3 eller nyere er installert før du oppgraderer til firmwareversjon 7.6.

AirPort Utility 5.5.3 eller nyere kan hentes fra Apple-nettstedet for nedlasting av programvare: http://support.apple.com/no_NO/downloads/

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: