Bruke S/MIME til å sende krypterte meldinger i et Exchange-miljø i iOS

iOS har støtte for S/MIME slik at du kan sende krypterte e-postmeldinger. 

Hvis du skal sende krypterte meldinger, trenger du mottakernes sertifikat (offentlig nøkkel). Mail får tilgang til dette sertifikatet ved å bruke én av to metoder, avhengig av om mottakeren er i Exchange-miljøet ditt eller ikke. Denne artikkelen forklarer begge metodene.

Meldingskryptering

Når du konfigurerer S/MIME for kontoen din, kan du velge å «Kryptere som standard» når du skriver nye meldinger.

Når du svarer på eller videresender en melding i iOS 13.4 og nyere, vil krypteringstilstanden for meldingen samsvare med tilstanden til den innkommende meldingen i stedet for standardinnstillingen for systemet. Du kan også endre krypteringstilstanden for en utgående melding ved å bruke det blå låsesymbolet:

 

 

Sende krypterte meldinger til personer i Exchange-miljøet ditt

Hvis mottakeren er en bruker i samme Exchange-miljø, kan iOS finne det nødvendige sertifikatet for meldingskryptering.

Følg denne framgangsmåten for å sende krypterte meldinger til kontakter i Exchange-miljøet ditt:

 1. Skriv en ny melding i Mail. Legg merke til det opplåste låsesymbolet som angir at meldingskryptering er aktivert for Exchange-kontoen.
 2. Start med å adressere meldingen til en mottaker i Exchange-organisasjonen.
 3. Mail slår opp i GAL for å finne mottakerens S/MIME-sertifikat.
 4. Når Mail finner et sertifikat, vises et låsesymbol til høyre for mottakerens kontaktnavn, og adressen utheves med blått. Legg merke til det store, blå låsesymbolet. Det kan brukes til å slå kryptering av og på for meldingen slik at du enkelt kan skrive både krypterte og ukrypterte meldinger.
 5. Hvis du legger til en mottaker og Mail ikke finner sertifikatet, utheves denne adressen i rødt og et opplåst låsesymbol vises til høyre for mottakerens adresse. Meldingsbetegnelsen vil nå vise opplåst og Kan ikke kryptere.

Sende en kryptert melding til noen utenfor ditt Exchange-miljø

Hvis den tiltenkte mottakeren er utenfor avsenderens Exchange-miljø, eller hvis avsenderen ikke bruker en Exchange-konto, må mottakerens sertifikat være installert på enheten. Følg denne fremgangsmåten.

 1. Trykk på avsenderadressen i en signert melding fra den påtenkte mottakeren. Ugyldige signaturer har et rødt spørsmålstegn til høyre for avsenderens adresse. Mail indikerer gyldige signaturer med en blå hake til høyre for avsenderens adresse.
 2. Hvis sertifikatet til avsenderen ble utstedt av en ukjent sertifikatautoritet, kan du manuelt installere sertifikatet for denne e-postadressen. Trykk på Vis sertifikat.

 3. Trykk på Installer for å installere og godkjenne avsenderens signeringssertifikat.
 4. Installeringsknappen skifter farge til rødt og endres til Fjern. Trykk på Ferdig øverst til høyre for å fullføre sertifikatinstalleringen.
 5. iOS knytter dette digitale sertifikatet til mottakerens e-postadresse, noe som muliggjør meldingskryptering.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: