Importere kontakter fra SIM-kortet til iPhone

Hvis SIM-kortet støtter det, kan du importere SIM-kontakter til iPhone. Finn ut hvordan.

Importere kontakter som er lagret på et SIM-kort

  1. Sett det forrige SIM-kortet ditt, med kontaktene dine, i iPhone. Kontroller at SIM-kortet passer.
  2. Trykk på Innstillinger > Kontakter > Importer SIM-kontakter.
    Bildet viser innstillingene for Kontakter
  3. Hvis du blir spurt om det, velger du hvor du vil importere SIM-kortkontaktene dine.
  4. Vent til importen er fullført.
  5. Åpne Kontakter og kontroller at kontaktene er importert.* Om nødvendig kan du erstatte SIM-kortet du nettopp importerte fra, med det nyere SIM-kortet.

iPhone lagrer ikke kontakter på SIM-kortet. Hvis du vil overføre kontakter mellom iPhone-enheter, kan du bruke iCloud til å sikkerhetskopiere eller overføre innhold mellom enheter.

* Kontaktinformasjonen som importeres fra et SIM-kort, er avhengig av hvordan den forrige telefonen lagret informasjon på SIM-kortet. Hvis du ønsker mer hjelp til å importere kontakter fra noe annet enn en Apple-telefon, kan du se produsentens nettsted, appbutikk eller kontakte operatøren.

Publiseringsdato: