iPhone: Forstå SIM-kort

Denne artikkelen beskriver SIM-kortet i iPhone og hvordan du bruker det til å importere kontakter og annen informasjon.

Merk: Disse opplysningene gjelder for enheter som bruker SIM-kort.

Som de fleste mobiltelefoner bruker iPhone et SIM-kort til å bestemme telefonnummeret, operatøren og funksjonene som er tilgjengelig for kontoen. I iPhone arkiveres imidlertid ikke kontaktene og telefonnumrene på SIM-kortet.

Import av kontakter arkivert på et SIM-kort

 

Selv om iPhone ikke bruker SIM-kortet til å arkivere kontaktnavn og telefonnumre, kan du kopiere kontaktene fra et SIM-kort til iPhone. Du kan bruke den gamle telefonens SIM-kort (hvis hvis den gamle telefonen ikke er en iPhone) til å overføre primærtelefonnummeret til hver av kontaktene fra SIM-kortet. Kontroller at det gamle SIM-kortet du skal plassere i den nye iPhone-en, er samme type SIM-kort. Hvis det ikke er det, kan SIM-kortet sette seg fast i den nye iPhone-en. Det kan hende andre telefonnumre ikke importeres eller at de importeres som mer enn én kontakt. Følg framgangsmåten nedenfor for å importere informasjon fra SIM-kortet:

  1. Ta ut SIM-kortet fra iPhone, og sett i stedet inn SIM-kortet fra den tidligere telefonen.
  2. Det kan hende telefonen må aktiveres på nytt. Koble til iTunes hvis den må det.
  3. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Importer SIM-kontakter.
    Importer SIM-kontakter
  4. Ta ut det gamle SIM-kortet fra den nye iPhone, og sett inn SIM-kortet som fulgte med den.

 

SIM-kort levert av en CDMA-nettverksleverandør

 

Hvis du kjøpte en iPhone 4S (CDMA-modell), kan enheten inkludere et SIM-kort for bruk når du er utenfor landet du kjøpte enheten i. Finn mer informasjon om bruk av iPhone i et annet land. Hvis du trenger et annet SIM-kort for bruk når du er ute og reiser, kan du kontakte leverandøren din.

 

 

 

Lær mer

Ved problemløsing av eventuelle telefonrelaterte problemer må du kontrollere at SIM-kortet i enheten er fra en leverandør som støttes.

Se denne artikkelen for å få informasjon om hvordan du bytter SIM-kortet.

Sist endret: