iOS 5: Forstå stedstjenester

Lær om de forskjellige stedstjenestene som en iOS 5-enhet (iPhone, iPad og iPod touch) kan bruke til å finne ut hvor du er. 

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Stedstjenester til å finne plasseringen i Kart eller andre programmer, kan du se brukerhåndboken til ditt produkt.

Med Stedstjenester kan stedsbaserte apper og nettsteder (inkludert Kart, Kamera, Safari og andre apper fra Apple og tredjeparter) bruke informasjon fra mobil-, Wi-Fi1- og GPS2-nettverk (Global Positioning System) til å fastslå den omtrentlige posisjonen din.

En app kan for eksempel bruke stedsdata og stedssøk for å hjelpe deg med å finne kafeer eller kinoer i nærheten, eller enheten kan fastslå tidssonen automatisk på grunnlag av hvor du befinner deg. Du må aktivere Stedstjenester på enheten og gi hver app eller hvert nettsted tillatelse før de kan bruke posisjonen din.

Merk: Av sikkerhetshensyn kan stedsinformasjonen på iPhone brukes til nødsamtaler for å hjelpe med hurtig respons, uavhengig av om du aktiverer Stedstjenester eller ikke.

Om stedspresisjon eller nøyaktighet

Avhengig av enheten du har og tilgjengelige tjenester, bruker Stedstjenester en kombinasjon av mobil, Wi-Fi og GPS til å finne ut hvor du er. Hvis du ikke har en klar synslinje til GPS-satellitter, kan enheten fastslå stedet ditt ved å bruke massegenererte Wi-Fi-3 og mobiltårnposisjoner.

Apper som viser posisjonen din på skjermen, inkludert Kart, viser hvor du er (omtrentlig) med en blå markør. Hvis det ikke er mulig å finne den nøyaktige posisjonen din, vises det en blå sirkel rundt markøren. Størrelsen på sirkelen er avhengig av hvor nøyaktig posisjonen din kan beregnes – jo mindre sirkel, desto større presisjon.

Blå sirkel på kart

Merk: Når Stedstjenester er aktivt, vises et blåfiolett eller hvitt pilsymbol på statuslinjen.

Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte apper er avhengige av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelige i alle geografiske områder. Dette kan resultere i at kart, ruteangivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenlign informasjonen som vises på enheten, med omgivelsene, og følg skiltingen ved avvik.

Finn ut mer

Slå Stedstjenester på eller av

Du kan slå Stedstjenester på eller av fra Innstillinger > Stedstjenester. Du kan slå på Stedstjenester under Oppsettassistent-prosessen eller senere gjennom Stedstjenester-innstillingen. Du kan slå av Stedstjenester hvis du ikke vil bruke denne funksjonen eller for å spare batteriet. Du kan også bestemme hvilke apper og systemtjenester som skal ha tilgang til data fra Stedstjenester enkeltvis.

Stedstjenester Systemtjenester
Innstillinger > Stedstjenester Innstillinger > Stedstjenester > Systemtjenester

Nullstille stedsadvarsler

Stedsadvarsler er forespørslene som apper (for eksempel Kamera, Kompass, Kart og stedsbaserte tredjepartsapper) viser om å få bruke Stedstjenester i disse appene. Et program vil vise en stedsadvarsel første gang det trenger tilgang til data fra Stedstjenester. Hvis du trykker på OK, får dette programmet tillatelse til å bruke Stedstjenester ved behov. Hvis du trykker på Ikke tillat, hindres et program i å få tilgang til data fra Stedstjenester fra det tidspunktet.

Stedsadvarsel

Du kan når som helst velge å deaktivere Stedstjenester. Det gjør du ved å trykke på Innstillinger > Stedstjenester og enten slå av alle stedstjenester ved bruk av Stedstjenester-skyveknappen, eller ved å bruke skyveknappene til den enkelte stedsavhengige appen eller hvert objekt på enheten. Hvis du vil deaktivere Stedstjenester for alle nettsteder, slår du av Sted-bryteren for Safari-appen. Du kan også deaktivere stedsbaserte systemtjenester på enheten ved å trykke på Systemtjenester og slå av bryteren for hver stedsbaserte systemtjeneste på enheten.

Hvis du slår av Stedstjenester, blir du bedt om å slå på funksjonen igjen neste gang en app prøver å bruke den.

Forbedre GPS-nøyaktighet2

GPS-nøyaktigheten varierer, avhengig av hvor mange GPS-satellitter som er synlig. Det kan ta flere minutter å finne alle de synlige satellittene, og nøyaktigheten forbedres gradvis over tid. Bruk disse tipsene til å forbedre GPS-nøyaktigheten:

  • Påse at dato og klokkeslett er riktig innstilt på enheten i Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk Still inn automatisk – hvis det er mulig.
    Viktig: Feil innstillinger på datamaskinen kan bli synkronisert til enheten. Kontroller dato, tid og tidssone på alle datamaskiner som synkroniserer med enheten din.
  • Kontroller at Wi-Fi er aktivert, og at du er tilkoblet et mobil- eller Wi-Fi-nettverk. Da kan A-GPS (Assisted GPS) på enheten finne synlige GPS-satellitter raskere i tillegg til å finne den første stedsinformasjonen ved hjelp av Wi-Fi- eller mobilnettverk. Merk: Mikroceller (noen ganger kalt Femtoceller) støttes ikke av Stedstjenester.
  • Sørg for klar sikt til horisonten i flere retninger. Husk at vegger, biltak, høye bygninger, fjell og andre hindringer kan blokkere sikten til GPS-satellitter. Når dette skjer, vil enheten automatisk bruke Wi-Fi- eller mobilnett til å finne ut hvor du er til GPS-satellittene er synlige igjen.

Stedstjenester med massegenerert Wi-Fi- og mobildatanettverk

Hvis Stedstjenester er på, vil enheten med jevne mellomrom sende de geo-kodede posisjonene til nærliggende Wi-Fi-tilgangspunkter og mobiltårn i en anonym og kryptert form til Apple, for å øke den massegenererte databasen med Wi-Fi-tilgangspunkter og mobiltårnposisjoner. Og hvis du reiser (for eksempel i bil) og Stedstjenester er på, vil en GPS-aktivert iOS-enhet med jevne mellomrom sende GPS-posisjoner og reisehastighet i et anonymt og kryptert format til Apple, for å bygge opp en massegenerert veitrafikkdatabase. De massegenererte stedsdataene som samles inn av Apple, kan ikke identifisere deg personlig.

Personvern

Hvis du tillater at tredjepartsapper eller -nettsteder bruker den gjeldende posisjonen din, gjelder deres vilkår, retningslinjer og praksiser for personvern. Du bør gå gjennom vilkårene, retningslinjene for personvern og praksisen som gjelder for appene og nettstedene for å forstå hvordan de bruker plasseringen din og annen informasjon. Informasjon Apple samler inn, blir behandlet i henhold til Apples retningslinjer for personvern.

Merknader:

  1. iOS-enheter uten mobiltilkobling bruker kun Wi-Fi til Stedstjenester (hvis et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig).
  2. GPS er tilgjengelig på iPhone og iPad Wi-Fi + 3G-modeller.
  3. iOS-enheter som selges i fastlands-Kina, kan bruke begrepet «Wireless LAN» (WLAN) i stedet for Wi-Fi. Ikke alle iPhone-modeller fra fastlands-Kina støtter WLAN.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: