Bruk emojier på iPhone, iPad og iPod touch

Ved hjelp av emojier kan du gi liv til ordene dine med et fingertrykk.

Legg til en emoji

Finn emojitastaturet i en hvilken som helst app som bruker standardtastaturet, for eksempel Mail eller Meldinger. Slik legger du til en emoji:

 1. Trykk på tekstfeltet, og trykk deretter på  eller 
 2. Bruk de grå symbolene nederst på tastaturet til å bytte emojitema, eller sveip mot venstre eller høyre for å se flere. Trykk på  for å se emojier du nylig har brukt.
 3. Du kan endre hudfargen til enkelte emojier ved å trykke på og holde dem nede.
 4. Trykk på en emoji for å legge den til i tekstfeltet.

erstatt ord med emojier

Trykk for å erstatte ord med emojier

Meldinger-appen viser deg hvilke ord du kan erstatte med emojier.

 1. Åpne Meldinger og trykk på skriv melding for å starte en ny melding eller gå til en eksisterende melding.
 2. Skriv meldingen din, og trykk deretter på  eller  på tastaturet.
 3. Vent til ordene blir oransje.
 4. Trykk på et oransje ord for å erstatte det med en emoji. Finnes det mer enn én emoji du kan bruke, kan du se alternativene du kan velge mellom, i hurtigsvarfeltet.
 5. Trykk på send-knappen for å sende.

Vil du erstatte emojien med det opprinnelige ordet, trykker du bare på emojien.

bruk prediktiv emoji

Bruk en prediktiv emoji

Med Foreslått tekst kan du skrive og fullføre hele setninger med kun ett trykk. Mens du skriver får du se forslag til ord og uttrykk basert på tidligere samtaler og skrivestil. Du ser også forslag til emojier som du kanskje vil bruke. For å bruke en prediktiv emoji, skriver du meldingen og ser etter den foreslåtte emojien i det prediktive inndatafeltet, og trykker deretter på den for å erstatte ordet eller legge til en emoji. 

Hvis du vil slå av foreslått tekst, trykker du på og holder inne  eller , trykker på Tastaturinnstillinger, og deretter slår du av Forslag.

Ser du ikke emojitastaturet?

Hvis du ikke ser emojitastaturet, kontrollerer du at det er slått på.

 1. Gå til Innstillinger > Generelt og trykk på Tastatur.
 2. Trykk på Tastatur og deretter på Legg til nytt tastatur.
 3. Trykk på Emoji.

Finn ut mer

Finn ut hvordan du bruker Animoji til å speile ansiktsuttrykkene dine eller opprette en Memoji som samsvarer med personligheten din og humøret ditt – gjør alt dette fra Meldinger-appen.

Publiseringsdato: