Bruk emojier på iPhone, iPad og iPod touch

Ved hjelp av emojier kan du gi liv til ordene dine med et fingertrykk.

Legg til en emoji

Finn emojitastaturet i en hvilken som helst app som bruker standardtastaturet, for eksempel Mail eller Meldinger. Slik legger du til en emoji:

 1. Trykk på tekstfeltet og deretter på Smilefjes-symbolet eller 
 2. Bruk de grå symbolene nederst på tastaturet til å bytte emojitema, eller sveip mot venstre eller høyre for å se flere. Trykk på klokkesymbolet for å se emojier du nylig har brukt.
 3. Du kan endre hudfargen til enkelte emojier ved å trykke på og holde dem nede.
 4. Trykk på en emoji for å legge den til i tekstfeltet.

Med Meldinger i iOS 10 eller nyere kan du sende større emojier. Hvis du sender mer enn tre emojier eller legger til emojier med tekst, gjøres emojiene mindre.

Trykk for å erstatte ord med emojier

Meldinger-appen viser deg hvilke ord du kan erstatte med emojier.

 1. Åpne Meldinger og trykk på  for å starte en ny melding eller gå til en eksisterende melding.
 2. Skriv meldingen din, og trykk deretter på Smilefjes-symbolet eller  på tastaturet.
 3. Vent til ordene blir oransje.
 4. Trykk på et oransje ord for å erstatte det med en emoji. Finnes det mer enn én emoji du kan bruke, kan du se alternativene du kan velge mellom, i hurtigsvarfeltet.
 5. Trykk på  for å sende når du er ferdig.

Vil du erstatte emojien med det opprinnelige ordet, trykker du bare på emojien.

Bruk en prediktiv emoji

Med Foreslått tekst kan du skrive og fullføre hele setninger med kun ett trykk. Mens du skriver får du se forslag til ord og uttrykk basert på tidligere samtaler og skrivestil. Du ser også forslag til emojier som du kanskje vil bruke. For å bruke en prediktiv emoji, skriver du meldingen og ser etter den foreslåtte emojien i det prediktive inndatafeltet, og trykker deretter på den for å erstatte ordet eller legge til en emoji. 

For å slå av Foreslått tekst, trykker og holder du på Smilefjes-symbolet eller  trykker på Tastaturinnstillinger og deretter på slå av Forslag.

Ser du ikke emojitastaturet?

Ser du ikke emojitastaturet, må du sjekke at det er slått på.

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur.
 2. Trykk på Tastaturer.
 3. Trykk på Legg til nytt tastatur.
 4. Trykk på Emoji.

Finn ut mer

Har du iPhone X? Finn ut hvordan du bruker Animoji til å gjenspeile ansiktsuttrykkene dine via meldinger.

Publiseringsdato: