Holde samsvar mellom Uønsket-mappen i iCloud Mail og på macOS

Hvis du bruker macOS Mail til å lese iCloud-e-post, kan innholdet i Uønsket-mappen være annerledes enn det du ser når du leser iCloud-e-post fra et annet sted. Følg i så fall følgende fremgangsmåte.

Slik får du innholdet i Uønsket-mappene i både iCloud Mail og macOS Mail til å være like:

  1. Åpne Mail-programmet på Mac-maskinen.
  2. Velg Mail > Valg.
  3. Klikk på Uønsket e-post, og marker «Aktiver filtrering av uønsket e-post» og «Flytt til Uønsket-postkassen».
    Aktiver filtrering av uønsket e-post på Mac
  4. Klikk på Kontoer.
  5. Marker e-postkontoen for iCloud til venstre.
  6. Klikk på Postboksoppførsel, og klikk deretter på menyen ved siden av Uønsket-postkassen. Velg Uønsket under iCloud i menyen.
    Nedtrekksmeny for uønsket e-post på en Mac-maskin

Nå arkiveres alle meldinger som markeres som uønsket, på iCloud-tjeneren, og du kan se dem i Uønsket-mappene både i macOS Mail og i iCloud Mail. Hvis du sletter en melding fra én av mappene, sletter du meldingen permanent.

Siden uønsket e-post på iCloud-tjeneren bruker av den begrensede lagringsplassen på iCloud, kan det være ønskelig å slette uønsket e-post med jevne mellomrom. Meldinger i Uønsket-mappen slettes automatisk etter 30 dager.

Publiseringsdato: