Om sikkerhetsinnholdet i iOS 4.3.5-programvareoppdateringen for iPhone

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 4.3.5.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 4.3.5, som kan lastes ned og installeres ved bruk av iTunes.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 4.3.5-programvareoppdatering

 • Datasikkerhet

  Tilgjengelig for: iOS 3.0 til og med 4.3.4 for iPhone 3GS og iPhone 4 (GSM-modell ), iOS 3.1 til og med 4.3.4 for iPod touch (3. generasjon) og nyere, iOS 3.2 til og med 4.3.4 for iPad

  Virkning: En angriper med en nettverksposisjon med privilegier kan fange eller endre data i sesjoner beskyttet av SSL/TLS

  Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i sertifiseringskjeden ved håndtering av X.509-sertifikater. En angriper med en nettverksposisjon med privilegier kan fange eller endre data i sesjoner beskyttet av SSL/TLS. Andre angrep som involverer validering av X.509-sertifikater kan også være mulig. Dette problemet er løst gjennom forbedret validering av X.509-sertifikatkjeder.

  CVE-ID

  CVE-2011-0228 : Gregor Kopf hos Recurity Labs på vegne av BSI og Paul Kehrer i Trustwave's SpiderLabs

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: