Om sikkerhetsinnholdet i iOS 4.2.9-programvareoppdateringen for iPhone

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 4.2.9-programvareoppdateringen for iPhone.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 4.2.9-programvareoppdatering for iPhone

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.8 for iPhone 4 (CDMA-modell)

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det foreligger en bufferoverflyt i FreeTypes behandling av TrueType-fontfiler. Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres.

  CVE-ID

  CVE-2010-3855

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.8 for iPhone 4 (CDMA-modell)

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det foreligger et «signedness»-problem i FreeTypes behandling av Type 1-fonter. Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres.

  CVE-ID

  CVE-2011-0226 : comex

 • IOMobileFrameBuffer

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.8 for iPhone 4 (CDMA-modell)

  Virkning: Skadelig kode som kjører som brukeren kan få systemrettigheter

  Beskrivelse: Det foreligger et problem med ugyldig typekonvertering i bruken av IOMobileFrameBuffer køprimitiver. Dette kan tillate at skadelig kode kjører som brukeren for å få systemprivilegier.

  CVE-ID

  CVE-2011-0227 : comex

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: