Om policybannere i OS X

Les mer om hvordan du oppretter policybannere og hvordan du løser problemer med visning og posisjon.

Et policybanner er et banner som du kan vise i påloggingsvinduet som krever at brukeren må bekrefte før han/hun fortsetter.

Opprette et banner

Du kan opprette en melding som vises på påloggingsskjermbildet på Mac-maskinen. Du kan også opprette et «policybanner» som viser en lengre melding som du må akseptere før du kan logge inn. Dette kan være nyttig i situasjoner der brukere må godta eller bekrefte vilkår eller betingelser før de bruker maskinen, for eksempel retningslinjer for bruk.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette et policybanner:

  1. Opprett en vanlig tekstfil (.txt) eller en rik tekstfil (.rtf) med navnet PolicyBanner som inneholder banneret ditt.
  2. Kopier PolicyBanner-filen til mappen /Bibliotek/Sikkerhet/. 

Neste gang du omstarter maskinen, vises banneret du opprettet der du normalt ville ha sett påloggingsskjermbildet. 

Hvis du ikke ser banneret

Kontroller følgende hvis du ikke ser banneret.

Kontroller FileVault

Hvis du har aktivert full FileVault-diskkryptering på maskinen, vises policybanneret etter at den første brukeren logger inn, før skrivebordet vises. Den første påloggingen gjøres for å låse opp startdisken. 

Kontroller tillatelser

I noen tilfeller må du justere tillatelsene på PolicyBanner-filen.

For .txt- eller .rtf-filer setter du tillatelsene på PolicyBanner-filen slik at Alle (annet) har leserettigheter:

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

For .rtf-filer justerer du tillatelsene slik at Alle (annet) har både lese- og utføre-rettigheter:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Kontroller godkjenning

Hvis du bruker OS X v10.8.3 til og med v10.8.5 og PolicyBanner-vinduet ikke vises, må du kontrollere /etc/authorization-filen for de to linjene med uthevet skrift under:

<string>loginwindow:login</string>

<string>builtin:login-begin</string>

<string>builtin:reset-password,privileged</string>
 

<string>PKINITMechanism:auth,privileged</string>

<string>builtin:login-success</string>

<string>loginwindow:success</string>
 

Hvis disse to linjene ikke er tilstede, må du legge dem til i /etc/authorization-filen i plasseringene vist ovenfor. /etc/authorization-filen er ikke lenger i bruk i OS X v10.9 og nyere, så disse endringene er ikke nødvendige i andre versjoner av OS X enn v10.8.3 til og med v10.8.5.

Hvis policybanneret ikke vises riktig etter å ha oppdatert til OS X El Capitan 10.11.4

Etter å ha oppdatert til OS X El Capitan 10.11.4, er det ikke sikkert policybanneret vises riktig. Dette skjer hvis størrelsen på dokumentet ikke er angitt skikkelig i PolicyBanner.rtf-filen. Gjør følgende for å løse dette problemet:

  1. Åpne dokumentet i TextEdit.
  2. Endre størrelsen på vinduet til ønsket størrelse. Endre for eksempel til størrelsen til et innebygd bilde.
  3. Lagre dokumentet (Fil > Lagre).
  4. Lukk vinduet.

Om vinduet lukkes uten å lagre filen manuelt, oppdateres ikke endringen av bredde av høyde.

Kopier den oppdaterte PolicyBanner-filen til mappen /Library/Security/.

Les mer

Hvis du vil bruke samme policybanner på flere datamaskiner, kan du bruke Apple Remote Desktop eller annen administrasjonsprogramvare for å distribuere filen du opprettet til alle Mac-maskinene dine.

Publiseringsdato: