Om sikkerhetsinnholdet i iOS 4.3.4-programvareoppdateringen

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 4.3.4-programvareoppdateringen.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 4.3.4-programvareoppdatering

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: iOS 3.0 til og med 4.3.3 for iPhone 3GS og iPhone 4 (GSM-modell), iOS 3.1 til og med 4.3.3 for iPod touch (3. generasjon) og nyere, iOS 3.2 til og med 4.3.3 for iPad

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det foreligger en bufferoverflyt i FreeTypes behandling av TrueType-fonter. Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres.

  CVE-ID

  CVE-2010-3855

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: iOS 3.0 til og med 4.3.3 for iPhone 3GS og iPhone 4 (GSM-modell), iOS 3.1 til og med 4.3.3 for iPod touch (3. generasjon) og nyere, iOS 3.2 til og med 4.3.3 for iPad

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det foreligger et «signedness»-problem i FreeTypes behandling av Type 1-fonter. Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres.

  CVE-ID

  CVE-2011-0226 : comex

 • IOMobileFrameBuffer

  Tilgjengelig for: iOS 3.0 til og med 4.3.3 for iPhone 3GS og iPhone 4 (GSM-modell), iOS 3.1 til og med 4.3.3 for iPod touch (3. generasjon) og nyere, iOS 3.2 til og med 4.3.3 for iPad

  Virkning: Skadelig kode som kjører som brukeren kan få systemrettigheter

  Beskrivelse: Det foreligger et problem med ugyldig typekonvertering i bruken av IOMobileFrameBuffer køprimitiver. Dette kan tillate at skadelig kode kjører som brukeren for å få systemprivilegier.

  CVE-ID

  CVE-2011-0227 : comex

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: