Bruke Active Directory-verktøy til å administrere gruppemedlemskap

OS X inkuderer et Katalogredigering-verktøy som gjør det mulig å vise og manipulere attributter i en ekstern katalog. Du kan imidlertid ikke bruke dette verktøyet til å redigere gruppemedlemskap for Active Directory-brukere.

Hvis du vil endre gruppemedlemskap for Active Directory-brukere eller -grupper, bruker du Active Directory-spesifikke verktøy.

Et slikt verktøy er Active Directory Users and Computers MMC-modulen, som du finner mer informasjon om på denne Microsoft-siden.

Kommandolinjeverktøyene dscl og dseditgroup kan brukes til å vise medlemskap i Active Directory-grupper, men ikke til å redigere gruppemedlemskap.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: