Få tilgang til 802.1X-nettverk i OS X Lion og Mountain Lion

Lær om tilgang til 802.1X-nettverk i OS X Lion og Mountain Lion.

I OS X Lion og Mountain Lion utføres nettverkstilgang med 802.1X-godkjenning av gjeldende påloggede bruker. 802.1X-godkjenningsøkten kjører som brukeren og vil samhandle med brukeren for å be om manglende informasjon som sertifikatgodkjenning og navn og passord.

I et Wi-Fi-nettverk som krever 802.1X, bruker du Wi-Fi-menyen (eller Wi-Fi-delen i Nettverk-valgene i Innstillinger) til å velge et nettverk med en synlig SSID. Du kan også bruke «Koble til et annet nettverk» for å koble til et nettverk med en skjult SSID eller et nettverk som ikke vises i gjeldende liste.

Når du velger et synlig nettverk, skulle de riktige innstillingene bli valgt automatisk, og du skulle bli bedt om å oppgi godkjenningsinformasjonen. Når du prøver å koble til et nettverk med en skjult SSID, må du vite den nøyaktige SSID-en og riktig sikkerhetsvalg.

I et Ethernet-nettverk som krever 802.1X, startes godkjenningsprosessen umiddelbart etter at Ethernet-kabelen er koblet til nettverket. Du blir bedt om å oppgi godkjenningsinformasjonen. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, bruker du 802.1X-fanen i Nettverk-valgene for Ethernet-grensesnittet og fjerner markeringen av «Aktiver automatisk tilkobling».

Denne prosessen kan brukes til å koble til nettverk med følgende EAPOL-godkjenningstyper:

PEAP
TTLS (se merknad 1)
LEAP
EAP-FAST (se merknad 2)
TLS
 

Merknader

  1. TTLS vil bruke MSCHAPv2 som indre godkjenningsmetode.
  2. EAP-FAST vil bare fungere hvis tjeneren har et sertifikat og det enten tillater tilgang uten PAC eller utfører godkjent PAC-klargjøring.

Lær mer

Hvis du skal ha tilgang til nettverk som du ikke kan koble til med metoden over, eller hvis du skal bruke en profil for påloggingsvindusmodus eller systemmodus, må du kontakte nettverksadministratoren for å få en .mobileconfig-fil som inneholder riktig konfigurasjonsinformasjon for nettverket. En .mobileconfig kan opprettes ved å bruke Profilhåndtering-tjenesten i OS X Server.

Publiseringsdato: