AirPort-basestasjoner: Forstå brukerkontorettigheter til sikre delte disker

Lær om de ulike brukerkontorettighetene som finnes for sikre delte disker.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du bruker en AirPort-basestasjon som støtter en harddisk, kan du konfigurere enkeltmapper der brukere kan arkivere filene sine på harddisken. De kalles Sikre delte disker-brukerkontoer. Denne artikkelen forklarer hvordan lese- og skrivetilgang fungerer med disse kontoene når du konfigurerer dem.

Når du konfigurerer en Sikre delte disker-brukerkonto, finnes det tre alternativer for Fildelingstilgang:

 • Ikke tillatt - Velg denne innstillingen hvis du ikke ønsker at brukeren skal kunne se eller skrive filer til disken. Denne innstillingen fungerer godt hvis du vil deaktivere en brukers tilgang til disken for en periode.
 • Kun lese - Velg dette alternativet for å la brukeren se og åpne filer på disken, men ikke redigere dem og deretter lagre dem på disken. Brukere med denne rettigheten kan imidlertid redigere og lagre åpne filer på andre harddisker hvor brukeren har skrivetillatelse.
 • Lese og skrive - Velg dette alternativet for å la brukeren åpne, redigere og lagre filer på disken.

Konfigurere lese- og skrivetilgang for en bruker

 1. Åpne AirPort-verktøy, som ligger i mappen Programmer > Verktøy.
 2. Velg basestasjonen du skal konfigurere.
 3. Klikk på Rediger.
 4. Klikk på Disker.
 5. Velg «Med kontoer» fra lokalmenyen Sikre delte disker.
 6. Klikk på Legg til (+).
 7. Oppgi brukernavnet og passordet til brukeren.
 8. Velg Lese og skrive, Kun lese eller Ikke tillatt fra lokalmenyen Fildelingstilgang, avhengig av hvilke tilgangsrettigheter du vil gi brukeren.
 9. Klikk på Arkiver.
 10. Klikk på Oppdater.

 

Publiseringsdato: