Konverter Pages-dokumenter til PDF, Microsoft Word og mer

Hvis du vil åpne Pages-dokumenter i andre apper, må du først konvertere dem med Pages-appen. Du kan også åpne Microsoft Word-dokumenter og andre filtyper i Pages.

Du kan konvertere og åpne dokumenter i Pages på iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Hvis du ikke har en Apple-enhet, kan du bruke Pages på nettet på iCloud.com.

Konverter og åpne dokumenter i Pages på iPhone eller iPad

Du kan jobbe med en rekke ulike filformater i Pages på iPhone eller iPad. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Pages på iPhone og iPad.

Konverter et Pages-dokument i Pages på iPhone eller iPad

Hvis du vil åpne et Pages-dokument i en annen app, som for eksempel Microsoft Word, må du bruke Pages til å konvertere det aktuelle dokumentet til riktig format.

 1. Åpne dokumentet du vil konvertere.
 2. På iPhone trykker du på Mer-knappen . På iPad trykker du dokumentnavnet på verktøylinjen. Hvis du ikke ser dokumentnavnet, trykker du Mer-knappen.
 3. Trykk på Eksporter.
 4. Velg et format for dokumentet.
 5. Hvis du velger EPUB, kan du angi eventuelle andre alternativer.
 6. Velg hvordan du vil sende filen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Hvis du i stedet vil lagre filen på enheten din eller i iCloud Drive, velger du Arkiver i Filer, og deretter velger du en plassering.

Åpne en fil i Pages på iPhone eller iPad

Hvis du for eksempel vil åpne et Microsoft Word-dokument i Pages på iPhone eller iPad, trykker du på filen i dokumentorganisereren. Hvis du ikke ser dokumentorganisereren, trykker du Tilbake-knappen  og deretter filen du vil åpne. Hvis en fil er nedtonet, er den ikke i et kompatibelt format.

Du kan også åpne en fil i Pages fra en annen app, som for eksempel Filer-appen, eller fra en e-post:

 1. Åpne den andre appen, og velg deretter dokumentet eller vedlegget.
 2. Trykk på Del-knappen .
 3. Trykk på Kopier til Pages. Originalfilen forblir intakt.

Når filen åpnes, får du kanskje en melding om at dokumentet vil se annerledes ut. Pages varsler deg for eksempel når det er fonter som mangler. Trykk på Ferdig for å åpne dokumentet i Pages.


Konverter og åpne dokumenter i Pages for Mac

Du kan jobbe med en rekke ulike filformater i Pages for Mac. Sjekk hvilke formater som er kompatible.

Konverter et Pages-dokument i Pages for Mac

Hvis du vil åpne et Pages-dokument i en annen app, som for eksempel Microsoft Word, må du bruke Pages til å konvertere det aktuelle dokumentet til riktig format.

 1. Åpne Pages-dokumentet du vil konvertere.
 2. Velg Fil > Eksporter til, og velg deretter formatet.
 3. I vinduet som vises, kan du velge et annet format eller konfigurere eventuelle tilleggsalternativer. Du kan for eksempel kreve passord for å åpne en eksportert PDF-fil, velge å bruke innholdsfortegnelsen i en eksportert EPUB-bok eller velge formatet for det eksporterte Word-dokumentet.
 4. Klikk på Neste. 
 5. Skriv inn navnet på filen, og velg deretter en plassering for filen.
 6. Klikk på Eksporter.

Åpne en fil i Pages for Mac

Du kan åpne filer fra Finder eller fra Pages-appen:

 • Fra Finder kontrollklikker du på filen og velger deretter Åpne med > Pages. Hvis Pages er den eneste tekstbehandleren du har på Mac, kan du bare dobbeltklikke på filen.
 • Fra Pages for Mac-appen velger du Fil > Åpne, velger filen og klikker på Åpne. Hvis en fil er nedtonet, er den ikke i et kompatibelt format.

Når filen åpnes, får du kanskje en melding om at dokumentet vil se annerledes ut. Pages varsler deg for eksempel når det er fonter som mangler. Du ser kanskje også advarsler når du åpner dokumenter opprettet i eldre versjoner av Pages.


Åpne og konverter dokumenter i Pages for iCloud

Med Pages for iCloud kan du åpne, redigere og dele filene dine fra en støttet nettleser på Mac eller PC. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Pages for iCloud. Hvis du ikke har en Apple-enhet, kan du se hvordan du oppretter en Apple‑ID.

Konverter et Pages-dokument i Pages for iCloud

 1. Logg på iCloud.com med Apple‑ID‑en din.
 2. Klikk på Pages.
 3. I dokumentorganisereren klikker du på Mer-knappen  på filen du vil konvertere, og deretter velger du Last ned en kopi. Hvis du har dokumentet åpent, klikker du på Verktøy-knappen  på verktøylinjen. Deretter velger du Last ned en kopi.*
 4. Velg et format for dokumentet. Filen begynner å lastes ned på nettleserens plassering for nedlastinger.

* Hvis du vil konvertere dokumentet til en EPUB-bok, åpner du dokumentet og klikker på Verktøy-knappen  på verktøylinjen. Deretter velger du Last ned en kopi.

Åpne en fil i Pages for iCloud

 1. Logg på iCloud.com med Apple‑ID‑en din.
 2. Klikk på Pages.
 3. Dra filen du vil laste opp, inn i Pages-dokumentorganisereren i nettleseren. Eller klikk på Last opp-knappen , velg filen og klikk på Velg.
 4. Dobbeltklikk på filen i dokumentorganisereren.


Sjekk kompatibilitet for filformat

Formater du kan åpne i Pages

Du kan åpne følgende filformater i Pages på iPhone, iPad eller Mac, og på nettet med iCloud.com:

 • Alle Pages-versjoner
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) og Office 97 eller nyere (.doc)
 • Rikt tekstformat (.rtf/.rtfd)
 • Filer med ren tekst (.txt)

Formater du kan konvertere Pages-dokumenter til

Pages på iPhone eller iPad:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Rikt tekstformat (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB
 • Filer med ren tekst (.txt)

Pages for Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Rikt tekstformat (.rtf/.rtfd)
 • Filer med ren tekst (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages '09

 

Pages for iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • PDF
 • EPUB

* Hvis du trenger å eksportere til eldre Microsoft Office-formater som .doc, .xls eller .ppt, kan du eksportere til det gjeldende XML-formatet i stedet, og deretter åpne filen i den aktuelle Office-appen for å eksportere til det eldre formatet.


Finn ut mer

 • Pages på iPhone, iPad og Mac, og på nettet på iCloud.com, bruker det samme filformatet. Hvis du oppretter eller redigerer en presentasjon i Pages på én plattform, kan du åpne den i Pages på hvilken som helst av de andre plattformene.
 • Du kan oppdatere til den nyeste versjonen av Pages på iPhone eller iPad via App Store. For å oppdatere Pages på Mac bruker du App Store-appen på Mac.
 • Hvis du konverterer et Pages-dokument til et Pages ’09-kompatibelt dokument, kan du finne ut mer om endringer som skjer når du eksporterer til iWork ’09.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: