Konverter Pages-dokumenter til PDF, Microsoft Word og mer

Du kan også åpne Microsoft PowerPoint-filer og andre filtyper i Pages på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller på nettet på iCloud.com.

Konverter og åpne dokumenter i Pages for iOS

Du kan jobbe med en rekke filformater i Pages på iPhone, iPad eller iPod touch. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Pages for iOS.

Konverter et Pages-dokument i Pages for iOS

 1. Åpne dokumentet, og trykk deretter på Mer-knappen .
 2. Trykk på Eksporter.
 3. Velg et format for dokumentet. 
 4. Hvis du velger EPUB, kan du angi eventuelle andre alternativer.
 5. Velg hvordan du vil sende dokumentet, for eksempel med Mail eller Meldinger.

Åpne en fil i Pages for iOS

Hvis du vil åpne en fil som for eksempel et Microsoft Word-dokument i Pages for iOS, kan du trykke på filen i dokumentoversikten. Hvis du ikke ser dokumentoversikten, kan du trykke på Dokumenter (på iPad) eller Tilbake-knappen Dokumenter-knappen (på iPhone eller iPod touch) og deretter trykke på filen du vil åpne. Hvis en fil er nedtonet, er den ikke i et kompatibelt format.

Du kan også åpne en fil i Pages fra en annen app som for eksempel Filer-appen, eller fra en e-post:

 1. Åpne den andre appen, og velg deretter dokumentet eller vedlegget.
 2. Trykk på Del-knappen .
 3. Trykk på Kopier til Pages. Originalfilen forblir intakt.

Når filen åpnes, får du kanskje en melding om at dokumentet vil se annerledes ut. Pages varsler deg for eksempel når det er fonter som mangler. Trykk på Ferdig for å åpne presentasjonen i Pages.


Konverter og åpne dokumenter i Pages for Mac

Du kan jobbe med en rekke ulike filformater i Pages for Mac. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Pages for Mac.

Konverter et Pages-dokument i Pages for Mac

 1. Åpne Pages-dokumentet du vil konvertere.
 2. Velg Fil > Eksporter til, og velg deretter formatet.
 3. I vinduet som vises, kan du velge et annet format eller konfigurere eventuelle tilleggsalternativer. Du kan for eksempel kreve passord for å åpne en eksportert PDF-fil, velge å bruke innholdsfortegnelsen i en eksportert EPUB-bok eller velge formatet for det eksporterte Word-dokumentet.
 4. Klikk på Neste. 
 5. Skriv inn navnet på filen, og velg deretter en plassering for filen.
 6. Klikk på Eksporter.

Hvis du vil sende en fil i et bestemt format gjennom Mail, Meldinger, AirDrop eller Notater, kan du velge Del > Send en kopi, velge hvordan du vil sende dokumentet, og deretter velge et format.

Åpne en fil i Pages for Mac

Fra Finder kontrollklikker du på filen og velger deretter Åpne med > Pages. Hvis Pages er den eneste tekstbehandleren du har på Mac, kan du bare dobbeltklikke på filen.

Fra Pages for Mac-appen velger du Fil > Åpne, markerer filen og klikker på Åpne. Hvis en fil er nedtonet, er den ikke i et kompatibelt format.

Når filen åpnes, får du kanskje en melding om at dokumentet vil se annerledes ut. Pages varsler deg for eksempel når det er fonter som mangler. Du ser kanskje også advarsler når du åpner dokumenter opprettet i eldre versjoner av Pages.


Åpne og konverter dokumenter i Pages for iCloud

Med Pages for iCloud kan du åpne, redigere og dele filene dine fra en støttet nettleser på Mac eller PC. Sjekk hvilke formater som er kompatible med Pages for iCloud.

Konverter et Pages-dokument i Pages for iCloud

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din.
 2. Klikk på Pages.
 3. I dokumentoversikten klikker du på Mer-knappen på filen du vil konvertere, og deretter velger du Last ned en kopi. Hvis du har dokumentet åpent, klikker du på Verktøy-knappen i verktøylinjen. Deretter velger du Last ned en kopi.*
 4. Velg et format for dokumentet. Filen begynner å lastes ned på nettleserens plassering for nedlastinger.

* Hvis du vil konvertere dokumentet ditt til en EPUB-bok, åpner du dokumentet og klikker på Verktøy-knappen  i verktøylinken. Deretter velger du Last ned en kopi.

Åpne en fil i Pages for iCloud

 1. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din.
 2. Klikk på Pages.
 3. Dra filen du vil laste opp, i Pages-dokumentoversikten i nettleseren din. Eller klikk på Last opp-knappen, velg filen og klikk på Velg.
 4. Dobbeltklikk på filen i dokumentoversikten.


Sjekk kompatibilitet for filformat

Formater du kan åpne i Pages

Du kan åpne disse filformatene i Pages for iOS, Pages for Mac og Pages for iCloud:

 • Alle Pages-versjoner
 • Microsoft Word – Office Open XML (.docx) og Office 97 eller nyere (.doc)
 • Rikt tekstformat (.rtf/.rtfd)
 • Vanlige tekstfiler (.txt)

Formater du kan konvertere Pages-dokumenter til

Pages for iOS:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Rikt tekstformat (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages for Mac:

 • Microsoft Word – Office Open XML (.docx) og Office 97 eller nyere (.doc)
 • Rikt tekstformat (.rtf/.rtfd)
 • Vanlige tekstfiler (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages '09

Pages for iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


Les mer

 • Pages for iOS, Pages for Mac og Pages for iCloud bruker samme filformat. Hvis du oppretter eller redigerer en presentasjon i Pages på én plattform, kan du åpne den i Pages på hvilken som helst av de andre plattformene.
 • Du kan oppdatere til gjeldende versjoner av Pages på iPhone, iPad eller iPod touch i App Store. For å oppdatere Pages på Mac bruker du App Store-appen på Mac.
 • Hvis du konverterer et Pages-dokument til et Pages '09-kompatibelt dokument, kan du finne ut mer om endringer som skjer når du eksporterer til iWork '09.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: