OS X: Konfigurere en skjermsparer som skal vises i påloggingsvinduet

Lær hvordan du konfigurer en skjermsparer som skal vises i påloggingsvinduet for OS X v10.6 og nyere.

Angi en skjermsparer for påloggingsvinduet

Du kan bruke hvilken som helst av metodene nedenfor til å aktivere og konfigurere denne funksjonen.

Bruke OS X Server Profilhåndtering

 1. Marker enheten eller enhetsgruppen du vil administrere, i Profilhåndtering.
 2. Klikk på Innstillinger-fanen.
 3. Klikk på Rediger-knappen for å redigere profilen.
 4. Marker Påloggingsvindu-entiteten under OS X-delen.
 5. Klikk på Konfigurer-knappen hvis du ikke har konfigurert innstillinger for denne entiteten.
 6. Klikk på Valg-fanen.
 7. Marker avkrysningsruten ved siden av valget «Start skjermsparer etter: X minutter».
 8. Marker avkrysningsruten ved siden av «Bruk skjermsparermodul med bane:» og angi en bane til en skjermsparermodul.
 9. Klikk på OK for å lukke redigeringsvisningen.
 10. Klikk på Arkiver for å lagre endringene.

Bruke OS X Server Workgroup Manager 

 1. Marker datamaskinen eller datamaskingruppen du vil administrere, i Workgroup Manager.
 2. Klikk på Valg på verktøylinjen øverst.
 3. Klikk på Oversikt-fanen.
 4. Klikk på Pålogging.
 5. Klikk på Valg-fanen.
 6. Velg å administrere innstillingene «Alltid».
 7. Marker avkrysningsruten ved siden av valget «Start skjermsparer etter: X minutter».
 8. Klikk på ellipsisknappen (…) for å velge en skjermsparer.
 9. Klikk på Ta i bruk.

Konfigurere lokalt ved å bruke Terminal

 1. Åpne Terminal (i /Programmer/Verktøy).
 2. Følgende to Terminal-kommandoer setter uvirksom tid til fem minutter (300 sekunder) og angir skjermsparermodulen Arabesque. Du kan endre tidsperioden ved å justere tallet, som er 300 sekunder nedenfor. Du kan endre «Arabesque.qtz» til en annen skjermsparer hvis du ønsker det.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

Skjermsparere som kan vises i påloggingsvinduet

Av sikkerhetsgrunner er det begrensninger på hvilke skjermsparere som kan brukes fra påloggingsvinduet. Skjermsparere som fungerer i påloggingsvinduet, er:

 • Skjermsparermoduler fra Apple. Skjermsparere fra tredjepart eller tilpassede skjermsparere støttes ikke i påloggingsvinduet.
 • Blant Quartz Composer-skjermsparerne er det bare Arabesque, Shell og Spectrum som kan brukes.
 • .slideSaver-pakker er tillatt.

Disse typene skjermsparere er ikke tillatt i påloggingsvinduet:

 • Skjermsparere fra tredjepart eller tilpassede skjermsparere
 • RSS-strømmer
 • iPhoto/Aperture-albumer
 • Tilfeldige og blandede skjermsparere
 • iTunes Bilde-skjermsparer

Hvis du velger en skjermsparermodul som ikke støttes, vises skjermsparermodulen Flurry i stedet.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du viser en tilpasset melding ved hjelp av skjermspareren i påloggingsvinduet, kan du se Administrert klient: Slik tilpasser du Maskinnavn-skjermsparermeldingen for påloggingsvinduet.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: