GarageBand for iOS: Hva er nytt i GarageBand for iOS 1.0.1

Lær mer om hva som er nytt i GarageBand for iOS 1.0.1.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Lime inn en lydfil fra utklippstavlen

Du kan lime inn en lydfil fra en app som støtter kopiering av lyd til utklippstavlen. GarageBand for iOS støtter ukomprimerte lydfiler med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz og 16-bits dybde (standarden for lyd-CD-plater).

Lydfiler som kopieres fra en annen app, kan limes inn til Lydopptaker- eller Gitarforsterker-spor.
 

Slik limer du inn en lydfil:

 1. Flytt spillehodet til stedet der du vil at lydfilen skal starte.
 2. Trykk på sporet der du vil lime inn lydfilen, og trykk deretter på Lim inn.

  Du kan også trykke på et tomt område i sporvisningen, og deretter trykke på Lim inn. I dette tilfellet limes lydfilen inn i et nytt, tomt spor.


Importere en lydfil

Du kan importere en lydfil fra datamaskinen til sporvisning. GarageBand for iPad støtter ukomprimerte lydfiler med samplingsfrekvens 44,1 kHz og 16-bits dybde (standarden for lyd-CD-plater). Du kan også importere Apple-looper. Hvis lydfilen har en samplingsfrekvens eller bitdybde som ikke støttes, vil den ikke være tilgjengelig i importvinduet. 

 

Slik importerer du en lydfil:

 1. Legg til lydfilene du vil importere, i Fildeling-området for GarageBand i iTunes på datamaskinen.
  Trykk på Vis-knappen i GarageBand for iOS for å åpne sporvisning.
 2. Flytt spillehodet til stedet der du vil legge til lydfilen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Trykk på sporet for å legge til lydfilen i et blått Lydopptaker- eller Gitarforsterker-spor.
  • Trykk på et tomt område i sporvisning for å legge til lydfilen i et nytt, tomt spor.
 4. Trykk på Importer, og marker lydfilen du vil importere fra listen.

  Lydfilen vises i sporvisning med start fra spillehodets posisjon.

 

Bruke GarageBand for iOS sammen med eksterne utdataenheter

Du kan bruke GarageBand for iOS sammen med eksterne enheter, inkludert AirPlay-, Bluetooth- og HDMI-utstyrte medieenheter. Når en av disse enheten brukes, er det ikke støtte for lydinndata. Det betyr at du ikke kan spille inn lyd med Lydopptaker eller Sampler og at du ikke kan spille en gitar med Gitarforsterker-Touch-instrumentet.

Når du har koblet en ekstern enhet til iOS-enheten, må du angi at GarageBand for iOS skal sende lyd til enheten.

Slik bruker du GarageBand for iOS sammen med eksterne utdataenheter:

 1. Klikk på Sanginnstillinger-knappen på kontrollinjen.
 2. Trykk bryteren «AirPlay - Bluetooth - HDMI» til På.

Når du er ferdig med å bruke GarageBand for iOS sammen med den eksterne enheten, trykker du bryteren Av.

Når bryteren «AirPlay - Bluetooth - HDMI» er på, vises det et varsel hvis du prøver å spille inn et Lydopptak- eller Gitarforsterker-Touch-intrument, eller hvis du prøver å spille inn en lyd med Sampler. Du kan slå av bryteren fra varselet.
Bildetekst: «GarageBand støtter ikke lydinngang ... Vil du slå på lydinngang i stedet?»

Publiseringsdato: