Om sikkerhetsinnholdet i iOS 4.2.7-programvareoppdateringen for iPhone

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 4.2.7-programvareoppdateringen.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 4.2.7-programvareoppdateringen som kan lastes ned og installeres ved bruk av iTunes.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 4.2.7-programvareoppdatering for iPhone

 • Retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.6 for iPhone 4 (CDMA)

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan fange opp påloggingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon

  Beskrivelse: Flere skadelige SSL-sertifikater ble utstedt av en registreringsautoritet som er en Comodo-partner. Dette kan føre til at en angriper underveis kan omdirigere tilkoblinger og fange opp påloggingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Problemet er løst ved å sette de skadelige sertifikatene på svartelisten.

  Merk: For Mac OS X-systemer håndteres dette problemet med sikkerhetsoppdatering 2011-002. For Windows-systemer er Safari avhengig av at sertifikatlageret til vertsoperativsystemet bestemmer om et SSL-serversertifikat er pålitelig. Bruk av oppdateringen som beskrives i Microsofts kunnskapsbaseartikkel nr. 2524375, vil føre til at Safari betrakter disse sertifikatene som ikke-godkjente. Artikkelen er tilgjengelig på http://support.microsoft.com/kb/2524375/nb-no

 • QuickLook

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.6 for iPhone 4 (CDMA)

  Virkning: Visning av skadelige Microsoft Office-filer kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var problemer med ødelagt hukommelse i QuickLooks håndtering av Microsoft Office-filer. Visning av skadelige Microsoft Office-filer kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres.

  CVE-ID

  CVE-2011-1417 : Charlie Miller og Dion Blazakis, som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.6 for iPhone 4 (CDMA)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med heltallsoverflyt ved håndtering av nodesett. Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode.

  CVE-ID

  CVE-2011-1290 : Vincenzo Iozzo, Willem Pinckaers, Ralf-Philipp Weinmann og en anonym forsker som jobber med TippingPoints Zero Day Initiative

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iOS 4.2.5 til og med 4.2.6 for iPhone 4 (CDMA)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det fantes et bruk-etter-frigivelse-problem i håndteringen av tekstnoder. Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode.

  CVE-ID

  CVE-2011-1344 : Vupen Security som arbeider med TippingPoints Zero Day Initiative, og Martin Barbella

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: