Om krav om kompatibilitet med høreapparater for iPhone

FCC (Federal Communications Commission) har vedtatt krav om kompatibilitet med høreapparater for digitale mobiltelefoner. Se vurderingene av kompatibilitet med høreapparater for iPhone-enheter som er kompatible med høreapparater i henhold til FCC-reglene, og finn ut mer om bruk av iPhone sammen med høreapparater.

De fleste iPhone-enheter er kompatible med et bredt utvalg av høreapparater i henhold til FCC-kravene om kompatibilitet med høreapparater. Du kan også bruke høreapparater laget for iPhone, sammen med mange iPhone-modeller.

Se vurderingene av kompatibilitet med høreapparater for iPhone-enheter nedenfor. Hvis du ikke er sikker, kan du se hvilken iPhone-modell du har.

Vurdering av kompatibilitet med høreapparater for iPhone-modeller

 

Bilde

Modell

Modellnr.

Kompatibilitetsvurdering1

Kompatibel med høreapparater laget for iPhone2

iPhone 7 A1660
A1778
A1779
M3, T4 Ja
iPhone 7 Plus A1661
A1784
A1785
M3, T4 Ja
 iPhone 6s A1633
A1688
M3, T4 Ja
 iPhone 6s Plus A1634
A1687
M3, T4 Ja
Bilde av iPhone iPhone 6 A1549
A1586
M3, T4 Ja
Bilde av iPhone iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T4 Ja

iPhone SE A1662, A1723 M3, T4 Ja

Bilde av iPhone

iPhone 5s A1453
A1533

M3, T4

Ja

Bilde av iPhone

iPhone 5c

A1456
A1532

M3, T4

Ja

Bilde av iPhone

iPhone 5
(CDMA-modell)

A1429

M4, T4

Ja

Bilde av iPhone

iPhone 5
(GSM-modell)

A1428

M3, T4

Ja

Bilde av iPhone

iPhone 4s

A1387

Ikke aktuelt

Ja

Bilde av iPhone

iPhone 4
(CDMA-modell)

A1349

M4, T4

Nei

Bilde av iPhone

iPhone 4
(GSM-modell) med høreapparatmodus

A1332

3G-nettverk (850/1900 MHz): M43, T4

Nei

2G-nettverk (850 MHz): M3, T3

2G-nettverk (1900 MHz): M33, T3

  1. Basert på tester utført av et uavhengig laboratorium i henhold til ANSI-standard C63.19, «American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids».
  2. Krever iOS 7 eller nyere og et høreapparat laget for iPhone. Bekreft støtte for din modell av iPhone med produsenten av høreapparatet.
  3. Med høreapparatmodus aktivert (iOS 5 og nyere, se nedenfor for mer informasjon).

Finn ut hva vurderingene av kompatibilitet med høreapparater betyr

FCC-reglene for kompatibilitet med høreapparater krever at visse telefoner blir testet og vurdert i henhold til ANSI-standarden (American National Standard Institute) for kompatibilitet med høreapparater, C63.19. ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater inneholder to rangeringer:

  • M: For redusert radiofrekvent støy ved akustisk forbindelse til høreapparater som ikke bruker teleslyngemodus
  • T: For induktiv forbindelse med høreapparater i teleslyngemodus

Disse vurderingene gis etter en skala fra én til fire, der fire angir best kompatibilitet. En telefon anses å være kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-kravene hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk forbindelse og T3 eller T4 for induktiv forbindelse.

Kompatibilitetsvurderinger for høreapparater gir ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med en bestemt telefon. Noen høreapparater kan fungere godt sammen med telefoner som ikke oppfyller FCC-kravene til kompatibilitet med høreapparater. Hvis du vil være sikker på at et bestemt høreapparat virker godt med en bestemt telefon, bør du bruke dem sammen før du kjøper dem.

Om kompatibilitet med høreapparater og nyere teknologier for trådløs overføring

Alle iPhone-enheter med en vurdering av kompatibilitet med høreapparater har blitt testet og vurdert for bruk med høreapparater sammen med enkelte av teknologiene for trådløs overføring på enheten. Det kan imidlertid finnes enkelte nyere teknologier for trådløs overføring på denne telefonen som ennå ikke har blitt testet for bruk med høreapparater. Det er viktig å prøve de ulike funksjonene på telefonen grundig og på ulike steder sammen med et høreapparat eller cochleaimplantat for å finne ut om du hører støy. Kontakt tjenesteleverandøren eller telefonens fabrikant for å få nærmere informasjon om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørsmål om retningslinjer for retur eller innbytte, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller telefonforhandleren.

Få den beste opplevelsen med et høreapparat

Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre ytelsen til høreapparater. For å sørge for at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med en bestemt telefon, bør du prøve dem sammen før et eventuelt kjøp. Her finner du noen tips du kan følge for å få best mulig resultat hvis du allerede eier en iPhone og et høreapparat.

iPhone og høreapparater fungerer generelt best sammen i «M-modus» eller akustisk forbindelsesmodus. Hvis du bruker høreapparatet i denne modusen, må du påse at høreapparatet er stilt inn på «M» eller akustisk forbindelsesmodus, og plassere iPhone-mottakeren nær høreapparatets innebygde mikrofon (eller mikrofoner). Med andre ord: Hold iPhone mot hodet på samme måte som når du ringer noen. Høreapparatet mottar lyd fra iPhone gjennom de innebygde mikrofonene. For å få best mulig resultat kan du prøve å bruke iPhone i forskjellige posisjoner i forhold til høreapparatet, for eksempel kan det å plassere mottakeren litt over øret gi bedre ytelse for høreapparater med mikrofoner som er plassert bak øret. Hvis du har en iPhone 4 (GSM-modell), aktiverer du høreapparatmodus (se nedenfor).

Hvis en akustisk forbindelse ikke gir tilfredsstillende resultat, prøver du å bruke høreapparatet i «T-modus», eller teleslyngemodus. Hvis høreapparatet er i denne modusen, må du påse at høreapparatet er stilt på «T», eller teleslyngemodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Hvis du har en iPhone 5 eller nyere, aktiverer du høreapparatmodus (se nedenfor).

Aktiver høreapparatmodus

For å aktivere høreapparatmodus på iPhone 4 (GSM-modell) med iOS 5 eller nyere går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. Høreapparatmodus på iPhone 4 (GSM-modell) reduserer sendestyrken på mobilradiosignalet i GSM 1900 MHz-båndet, noe som kan føre til i redusert 2G-mobildekning.

Når du skal aktivere høreapparatmodus på iPhone 5 eller nyere, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. Høreapparatmodus på iPhone 5 modifiserer telefonens akustiske innstillinger for å forbedre kompatibiliteten med høreapparater stilt på «T» eller teleslyngemodus.

Om høreapparater laget for iPhone

Apple har samarbeidet med de beste produsentene for å lage høreapparater spesielt for iPhone. Disse høreapparatene sørger for en energieffektiv digital lydopplevelse av høy kvalitet og gjør det mulig å styre høreapparatet direkte fra iPhone. Høreapparater laget for iPhone støtter også direktelytting.

For å bruke disse høreapparatene trenger du en iPhone 4s eller nyere med iOS 7 eller nyere.

Finn ut mer om Høreapparater laget for iPhone.

«Bro»-tilbehør for lydstrømming

Enkelte høreapparatprodusenter tilbyr spesielt «bro»-tilbehør til høreapparater som mottar lyd via Bluetooth fra iPhone og videresender lyden med egne teknologier for trådløs lydstrømming som er innebygd i høreapparatet. Kontakt en audiograf eller høreapparatprodusent for å få mer informasjon.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: