Om krav om kompatibilitet med høreapparater for iPhone

FCC (Federal Communications Commission) har vedtatt krav om kompatibilitet med høreapparater for digitale mobiltelefoner. Se vurderingene av kompatibilitet med høreapparater for iPhone-modeller som er kompatible med høreapparater i henhold til FCC-reglene, og finn ut mer om bruk av iPhone sammen med høreapparater.

De fleste iPhone-modellene er kompatible med et bredt utvalg av høreapparater i henhold til FCC-kravene om kompatibilitet med høreapparater. Du kan også bruke Made for iPhone-høreapparater sammen med mange iPhone-modeller.

Se vurderingene av kompatibilitet med høreapparater for iPhone-modeller nedenfor. Hvis du ikke er sikker, kan du se hvilken iPhone-modell du har.

Vurderinger av kompatibilitet med høreapparater for iPhone

 

Bilde

Modell

Modell #

Kompatibilitetsvurdering1

Kompatibel med Made for iPhone-høreapparater2

iPhone SE (2. generasjon) A2275
A2296
M3, T4 Ja
iPhone 11 Pro A2160
M3, T4 Ja
iPhone 11 Pro Max A2161
M3, T4 Ja
iPhone 11 A2111
M3, T4 Ja
iPhone XS A1920 M3, T4 Ja
iPhone XS Max A1921 M3, T4 Ja
iPhone XR A1984 M3, T4 Ja
iPhone X A1865
A1901
M3, T4 Ja
iPhone 8 A1863
A1905
M3, T4 Ja
iPhone 8 Plus A1864
A1897
M3, T4 Ja
iPhone 7 A1660
A1778
A1779
M3, T4 Ja
iPhone 7 Plus A1661
A1784
A1785
M3, T4 Ja
 iPhone 6s A1633
A1688
M3, T4 Ja
 iPhone 6s Plus A1634
A1687
M3, T4 Ja
Bilde av iPhone iPhone 6 A1549
A1586
M3, T4 Ja
Bilde av iPhone iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T4 Ja

iPhone SE (1. generasjon) A1662, A1723 M3, T4 Ja

Bilde av iPhone

iPhone 5s A1453
A1533

M3, T4

Ja

  1. Basert på tester utført av et uavhengig laboratorium i henhold til ANSI-standard C63.19, «American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids».
  2. Krever iOS 7 eller nyere og et Made for iPhone-høreapparat. Forhør deg med produsenten av høreapparatet for å få bekreftet om iPhone-modellen din er kompatibel.
  3. Med høreapparatmodus aktivert (iOS 5 og nyere, se nedenfor for mer informasjon).

Finn ut hva vurderingene av kompatibilitet med høreapparater betyr

FCC-reglene for kompatibilitet med høreapparater krever at visse telefoner blir testet og vurdert i henhold til ANSI-standarden (American National Standard Institute) for kompatibilitet med høreapparater, C63.19. ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater inneholder to rangeringer:

  • M: For redusert radiofrekvent støy ved akustisk forbindelse til høreapparater som ikke bruker teleslyngemodus
  • T: For induktiv forbindelse med høreapparater i teleslyngemodus

Disse vurderingene gis etter en skala fra én til fire, der fire angir best kompatibilitet. En telefon anses å være kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-kravene hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk forbindelse og T3 eller T4 for induktiv forbindelse.

Kompatibilitetsvurderinger for høreapparater gir ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med en bestemt telefon. Noen høreapparater kan fungere godt sammen med telefoner som ikke oppfyller FCC-kravene til kompatibilitet med høreapparater. Hvis du vil være sikker på at et bestemt høreapparat virker godt med en bestemt telefon, bør du bruke dem sammen før du kjøper dem.

Om kompatibilitet med høreapparater og nyere teknologier for trådløs overføring

Alle iPhone-modeller med en vurdering av kompatibilitet med høreapparater har blitt testet og vurdert for bruk med høreapparater sammen med enkelte av teknologiene for trådløs overføring på modellene. Det kan imidlertid finnes enkelte nyere teknologier for trådløs overføring på telefonen som ennå ikke har blitt testet for bruk med høreapparater. Det er viktig å prøve de ulike funksjonene på telefonen grundig og på ulike steder sammen med et høreapparat eller cochleaimplantat for å finne ut om du hører støy. Kontakt tjenesteleverandøren eller telefonens produsent for å få nærmere informasjon om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørsmål om retningslinjer for retur eller innbytte, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller telefonforhandleren.

Få den beste opplevelsen med et høreapparat

Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre ytelsen til høreapparater. For å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med en bestemt telefon, bør du prøve dem sammen før et eventuelt kjøp. Her finner du noen tips du kan følge for å få best mulig resultat hvis du allerede eier en iPhone og et høreapparat.

iPhone og høreapparater fungerer generelt best sammen i «M-modus» eller akustisk forbindelsesmodus. Hvis du bruker høreapparatet i denne modusen, må du påse at høreapparatet er stilt inn på «M» eller akustisk forbindelsesmodus, og plassere iPhone-mottakeren nær høreapparatets innebygde mikrofon (eller mikrofoner). Med andre ord: Hold iPhone mot hodet på samme måte som når du ringer noen. Høreapparatet mottar lyd fra iPhone gjennom de innebygde mikrofonene. For å få best mulig resultat kan du prøve å bruke iPhone i forskjellige posisjoner i forhold til høreapparatet, for eksempel kan det å plassere mottakeren litt over øret gi bedre ytelse for høreapparater med mikrofoner som er plassert bak øret. Hvis du har en iPhone 4 (GSM-modell), aktiverer du kompatibilitet for høreapparat (se nedenfor).

Hvis en akustisk forbindelse ikke gir tilfredsstillende resultat, kan du prøve å bruke høreapparatet i «T-modus», eller teleslyngemodus. Hvis høreapparatet er i denne modusen, må du påse at høreapparatet er stilt på «T», eller teleslyngemodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Hvis du har en iPhone 5 eller nyere, aktiverer du kompatibilitet for høreapparat (se nedenfor).

Aktiver kompatibilitet for høreapparat

Når du skal aktivere kompatibilitet for høreapparat på en iPhone med iOS 13 eller nyere, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater. Kompatibilitet for høreapparat på disse iPhone-modellene modifiserer telefonens akustiske innstillinger for å forbedre kompatibiliteten med høreapparater stilt på «T» eller teleslyngemodus.

Hvis du en iPhone 6 eller nyere, kan du aktivere høreapparatmodus. Når du skal aktivere høreapparatmodus, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. Høreapparatmodus reduserer sendestyrken på mobilradiosignalet i GSM 1900 MHz-båndet, noe som kan føre til redusert 2G-mobildekning.

Om Made for iPhone-høreapparater

Apple har samarbeidet med de beste produsentene for å lage høreapparater spesielt for iPhone. Disse høreapparatene sørger for en energieffektiv digital lydopplevelse av høy kvalitet og gjør det mulig å styre høreapparatet direkte fra iPhone. Made for iPhone-høreapparater støtter også direktelytting.

For å bruke disse høreapparatene trenger du en iPhone 4s eller nyere med iOS 7 eller nyere.

Finn ut mer om Made for iPhone-høreapparater.

«Bro»-tilbehør for lydstrømming

Enkelte høreapparatprodusenter tilbyr spesielt «bro»-tilbehør til høreapparater som mottar lyd via Bluetooth fra iPhone, og som videresender lyden med egne teknologier for trådløs lydstrømming som er innebygd i høreapparatet. Kontakt en audiograf eller høreapparatprodusent for å få mer informasjon.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: