Om vifter og viftestøy i Apple-produkter

Finn ut hvordan Apple-produktet ditt overvåker interne temperaturer og bruker vifter til å kjøle ned viktige komponenter.

Noen Apple-produkter inneholder sensorer som reagerer når de oppdager temperaturendringer inni systemet eller enheten, ved å slå på vifter for å sende kald luft til viktige komponenter.

Om viftestøy

Hvis prosessoren i enheten jobber med intensive oppgaver – som å komprimere HD-videoer, spille et spill med krevende grafikk eller indeksere harddisken med Spotlight etter at du har overført data – kjører viftene raskere for å gi bedre luftgjennomstrømming. Du hører kanskje støy fra viftene når dette skjer, spesielt hvis det er stille rundt deg. Lyden av luft som sendes rundt raskt, er en vanlig del av nedkjølingsprosessen.

Omgivelsestemperaturen – temperaturen i enhetens omgivelser – spiller også en rolle når det gjelder viftenes reaksjon. Hvis omgivelsestemperaturen er høy, slås viftene på tidligere og de kjører raskere. Finn ut mer om brukstemperaturer for bærbare Apple-maskiner.

Sørg for at luftehullene på Apple-produktet ikke blokkeres

Noen Apple-produkter har luftehull som gjør at viftene kan ta inn kald luft og sende ut varm luft. Sørg for at luftehullene ikke blokkeres, slik at enheten kan yte sitt beste. 

Du får best kontroll over temperaturen når du bruker enheten på en hard, flat overflate, for eksempel et bord eller et skrivebord. Hvis du bruker enheten din på en myk overflate, for eksempel en sofa, pute, seng eller fanget ditt, kan det hende at viftene kjører mer.

Sjekk hvis vifta uventet kjører på høy styrke

Hvis viftene på enheten kjører med høy hastighet, selv om enheten ikke kjører tunge oppgaver og den er godt ventilert, følger du fremgangsmåten for enheten:

  • På en Intel-basert Mac: Tilbakestill SMC (systemadministreringskontroll)
  • På en Mac med Apple-chip: Lukk og åpne lokket på den bærbare, eller start datamaskinen på nytt.
  • På en Apple TV 4K, Airport Extreme eller Airport Time Capsule: Trekk ut ledningen til enheten, og koble den deretter til igjen.
  • På en Mac Pro: Sjekk kabinettet for å forsikre deg om at datamaskinen er helt på plass og låst, eller at toppdekselet eller tilgangsdekselet er lukket og låst på stativmonterte modeller.
Publiseringsdato: