Om vifter og viftestøy i Apple-produkter

Finn ut hvordan Apple-produktet ditt overvåker interne temperaturer og bruker vifter til å kjøle ned viktige komponenter.

Noen Apple-produkter inneholder sensorer som reagerer når de oppdager temperaturendringer inni systemet eller enheten ved å slå på vifter for å sende kald luft til viktige komponenter.

Om viftestøy

Hvis prosessoren i enheten jobber med intensive oppgaver – som for eksempel å komprimere HD-videoer, spille et spill med krevende grafikk eller indeksere harddisken med Spotlight etter at du har migrert data – kjører viftene raskere for å gi mer luftstrøm. Du hører kanskje støy fra viftene når dette skjer, spesielt hvis det er stille rundt deg. Lyden av luft som sendes rundt raskt, er en vanlig del av nedkjølingsprosessen.

Omgivelsestemperaturen – temperaturen i enhetens omgivelser – spiller også en rolle når det gjelder viftenes reaksjon. Hvis omgivelsestemperaturen er høy, slås viftene på tidligere og de kjører raskere. Finn ut mer om brukstemperaturer for bærbare Apple-datamaskiner.

Sørg for at luftehullene på Apple-produktet ikke blokkeres

Noen Apple-produkter har luftehull som gjør at viftene kan ta inn kald luft og sende ut varm luft. Sørg for at luftehullene ikke blokkeres, slik at enheten kan yte sitt beste. 

Du får best kontroll over temperaturen når du bruker enheten på en hard, flat overflate, for eksempel et bord eller en pult. Hvis du bruker enheten på en myk overflate, for eksempel en sofa, pute, seng eller i fanget, kan det hende at viftene kjører mer.

Sjekk hvis viften uventet kjører på høy styrke

Hvis viftene på enheten kjører fort selv når enheten ikke er særlig belastet og den er riktig ventilert, følger du fremgangsmåten for enheten:

  • På en Intel-basert Mac: Tilbakestill SMC (systemadministreringskontroll)
  • På en Mac med Apple-chip: Lukk og åpne lokket på den bærbare datamaskinen, eller omstart datamaskinen.
  • På en Apple TV 4K, Airport Extreme eller Airport Time Capsule: Trekk ut ledningen til enheten, og koble den deretter til igjen.
  • På en Mac Pro: Sjekk kabinettet for å forsikre deg om at Mac Pro er helt på plass og låst, eller at toppdekselet eller tilgangsdøren er lukket og låst på stativmonterte modeller.
Publiseringsdato: