Viderekobling, samtale venter og andre samtalefunksjoner på iPhone

iPhone støtter funksjoner som samtale venter, viderekobling og konferansesamtaler. Noen funksjoner på iPhone fungerer derimot ulikt i GSM- og CDMA-nettverk.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Du kan bruke forskjellige metoder for å slå på disse funksjonene, avhengig av trådløsoperatørens nettverksteknologi (GSM eller CDMA):

Funksjon iPhone (GSM-nettverk) iPhone (CDMA-nettverk) Merknader
Viderekobling Slås på eller av under
Innstillinger > Telefon.
Kontakt operatøren for å få informasjon om bruk av Viderekobling. Hvis du vil se om viderekobling er slått på, ser du etter dette symbolet på statuslinjen.
Samtale venter Slås på eller av under
Innstillinger > Telefon.
Kontakt operatøren for å få informasjon om bruk av Samtale venter.  
Anrops-ID Slås på eller av under
Innstillinger > Telefon.
Kontakt operatøren for å få informasjon om bruk av Anrops-ID.  
Konferansesamtaler Støtter opptil fem samtaler samtidig. Støtter opptil to samtaler samtidig. I enkelte situasjoner kan det hende at CDMA-nettverk ikke kan legge til, veksle mellom eller slå sammen samtaler. VoLTE kan forhindre enkelte funksjoner i konferansesamtaler. Se brukerhåndboken for iPhone for mer informasjon
Legge inn en myk pause Trykk på og hold * når du slår nummeret. Når du redigerer et kontaktnummer, trykker du +*# og deretter «pause». Setter inn «,» i telefonnummeret og venter noen sekunder før resten av sifrene slås.
Legge inn en hard pause Trykk på og hold # når du slår nummeret. Når du redigerer et kontaktnummer, trykker du på +*# og deretter på «vent». Setter inn «;» i telefonnummeret og venter på at brukeren skal trykke på Ring før resten av sifrene slås.
Sette en samtale på vent Trykk på og hold Lyd av. Ikke relevant Du kan ikke sette samtaler på vent i CDMA-nettverk.

 

Publiseringsdato: