Kontrollere, reparere eller slette en AirPort Time Capsule-stasjon

Hvis du vil forsikre deg om at den innebygde stasjonen i AirPort Time Capsule fungerer ordentlig, kan du bruke AirPort-verktøy til å kontrollere den. Hvis du skal selge eller gi bort en AirPort Time Capsule, kan du slette den innebygde stasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Bruke AirPort-verktøy

Bruk alltid AirPort-verktøy i stedet for Diskverktøy eller andre apper til å kontrollere eller slette stasjonen i AirPort Time Capsule. Her finner du AirPort-verktøy:

På iPhone, iPad eller iPod touch

Last ned AirPort-verktøy for iOS fra App Store. Hvis du allerede har installert AirPort-verktøy, sjekker du panelet Updates (oppdateringer) i App Store for å påse at du har den nyeste versjonen.

På Mac

AirPort-verktøy er inkludert i Verktøy-mappen på Mac-maskinen. For å forsikre deg om at du har den nyeste versjonen installert, bruker du panelet Updates (oppdateringer) i Mac App Store til å se etter oppdateringer for Mac-maskinen. Åpne deretter AirPort-verktøy fra Finder eller Spotlight.

Kontrollere en AirPort Time Capsule-stasjon

AirPort Time Capsule utfører automatisk en filsystemkontroll på den interne stasjonen under oppstart. Bruk AirPort-verktøy til å omstarte AirPort Time Capsule for å kontrollere stasjonen. 

På Mac

 1. Åpne AirPort-verktøy.
 2. Velg enheten din. 
 3. Om nødvendig klikker du på Skriv inn passord og oppgir enhetens passord.
 4. Velg Basestasjon > Omstart.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne AirPort-verktøy.
 2. Velg enheten din. 
 3. Om nødvendig trykker du på Skriv inn passord og oppgir enhetens passord.
 4. Trykk på Rediger > Avansert > Start basestasjon på nytt.

Hvis AirPort Time Capsule oppdager et problem som programmet kan løse, vil det reparere filsystemet til stasjonen. Hvis det finner et problem det ikke kan løse, vil lysdioden på AirPort Time Capsule blinke gult. Velg AirPort Time Capsule i AirPort-verktøy for å få vite mer. 

Slette en AirPort Time Capsule-stasjon

Bruk AirPort-verktøy hvis du må slette stasjonen i AirPort Time Capsule. Før du sletter den, kan du koble en ekstern stasjon til USB-porten på AirPort Time Capsule for å lage en kopi av sikkerhetskopidata. Du kan også lage ekstra sikkerhetskopier av Mac-maskinen på en annen stasjon ved bruk av Time Machine.

Denne framgangsmåten sletter alle data som er lagret på stasjonen i AirPort Time Capsule. Ikke bruk denne framgangsmåten hvis du ikke er sikker på at du ikke trenger disse dataene mer.

På Mac

 1. Logg deg på Wi-Fi-nettverket som Time Capsule er koblet til, eller koble en Ethernet-kabel mellom Mac-maskinen og AirPort Time Capsule.
 2. Åpne AirPort-verktøy.
 3. Velg AirPort Time Capsule i vinduet AirPort-verktøy.
 4. Klikk på Rediger-knappen som vises.
 5. Klikk på Disker-fanen i Rediger-vinduet.
 6. Velg AirPort Time Capsule-stasjonen du vil slette.
 7. Klikk på Slett disk.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Logg deg på Wi-Fi-nettverket som Time Capsule er koblet til.
 2. Åpne AirPort-verktøy.
 3. Velg AirPort Time Capsule.
 4. Trykk på Rediger.
 5. Trykk på Avansert.
 6. Trykk på Fildeling og disker.
 7. Påse at riktig stasjon er valgt under Disknavn, og trykk deretter på Slett disk.
 8. Velg det alternativet du vil bruke til å slette stasjonen.

Hvis du skal selge eller gi bort AirPort Time Capsule

Velg alternativet Hurtigsletting for raskt å merke data som er lagret på AirPort Time Capsule-stasjonen, som unødvendige. Hvis dataene på stasjonen er sensitive eller du skal selge eller gi bort AirPort Time Capsule, velger du et av de sikrere alternativene for å slette stasjonen.

Hvis du vil gjenopprette AirPort Time Capsule til fabrikkinnstillingene, velger du Airport-verktøy > Gjenopprett standardinnstillinger og følger veiledningen på skjermen. Da fjernes eventuelle nettverkspassord og annen oppsettinformasjon som er lagret på AirPort Time Capsule. 

Publiseringsdato: