Administrert klient: Slik tilpasser du Maskinnavn-skjermsparermeldingen for påloggingsvinduet

Med OS X v10.6 eller nyere kan du bruke skjermspareren Maskinnavn til å vise en tilpasset melding i påloggingsvinduet.

Følg disse trinnene for å administrere og aktivere Maskinnavn-skjermspareren for visning i påloggingsvinduet. 

Tips: Hvis du blar til /System/Bibliotek/Skjermsparere/ kan du se andre skjermsparere, som «FloatingMessage.saver». Denne skjermspareren er ikke utformet for bruk i påloggingsvinduet. Bruk i stedet «Computer Name.saver».

Bruke Profilhåndtering

 1. I Profilhåndtering velger du enheten eller enhetsgruppen du vil administrere.
 2. Klikk på Innstillinger-fanen.
 3. Klikk på Rediger-knappen for å redigere profilen.
 4. Velg påloggingsvinduentiteten fra OS X-delen.
 5. Hvis du ikke har konfigurert innstillinger for denne entiteten, klikker du på Konfigurer-knappen.
 6. Klikk på Valg-fanen.
 7. Marker avkrysningsruten ved siden av valget «Start skjermsparer etter: X minutter».
 8. Marker avkrysningsruten ved siden av «Bruk skjermsparermodul med bane:» og oppgi følgende bane:

  /System/Bibliotek/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Klikk på OK for å lukke redigeringsvisningen.
 10. Klikk på Arkiver for å lagre endringene.

Når du skal tilpasse meldingen som vises av Maskinnavn-skjermspareren, utfører du følgende Terminal-kommando i systemet: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Erstatt «Math Lab» med den tilpassede meldingen.

Bruke Workgroup Manager

 1. I Workgroup Manager velger du maskinen eller maskingruppen du vil administrere.
 2. Klikk på Valg på den øverste verktøylinjen.
 3. Klikk på Oversikt-fanen.
 4. Klikk på Logg på-knappen.
 5. Klikk på Valg-fanen.
 6. Velg å administrere innstillingene «Alltid».
 7. Marker avkrysningsruten ved siden av «Start skjermsparer etter: X minutter».
 8. Oppgi følgende bane for å bruke Maskinnavn-skjermsparermodulen:

  /System/Bibliotek/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Klikk på Ta i bruk nå for å lagre endringene. 

Når du skal tilpasse meldingen som vises av Maskinnavn-skjermspareren, utfører du følgende Terminal-kommando i systemet: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Erstatt «Math Lab» med den tilpassede meldingen.

Konfigurere lokalt

Du kan utføre følgende tre kommandoer i OS X v10.6 eller nyere for å sette tid med inaktivitet til fem minutter, angi Maskinnavn-skjermsparermodulen og tilpasse meldingen som «Math Lab» (erstatt Math Lab med det du ønsker):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Merknader

 • loginWindowIdleTime definerer tiden i sekunder.
 • loginWindowModulePath definerer filsystembanen til en skjermsparermodul.
 • MESSAGE definerer den tilpassede meldingen.
Publiseringsdato: