Om sikkerhetsinnholdet i Mac OS X v10.6.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Mac OS X v10.6.6, som kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering-valgene eller fra Apple-nedlastinger.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Mac OS X v10.6.6, som kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering-valgene eller fra Apple Support Nedlastinger.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Mac OS X v10.6.6

  • PackageKit

    CVE-ID: CVE-2010-4013

    Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6 til og med v10.6.5, Mac OS X Server v10.6 til og med v10.6.5

    Virkning: En «man-in-the-middle»-angriper kan være i stand til å forårsake at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres

    Beskrivelse: Det er formatstrengproblem i PackageKits håndtering av distribusjonsskript. En «man-in-the-middle»-angriper kan være i stand til å forårsake at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres når Programvareoppdatering ser etter nye oppdateringer. Problemet løses ved forbedret validering av distribusjonsskript. Problemet gjelder ikke for systemer som er eldre enn Mac OS X v10.6. Takk til Aaron Sigel fra vtty.com for rapportering av dette problemet.

Publiseringsdato: