Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 4.1-programvaren

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple TV 4.1-programvaren.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Apple TV 4.1-programvareoppdatering

 • Apple TV

  CVE-ID: CVE-2010-2805, CVE-2010-2806, CVE-2010-2807, CVE-2010-2808, CVE-2010-3053, CVE-2010-3054

  Tilgjengelig for Apple TV (2. generasjon) med 4.0-programvare

  Virkning: Flere sårbarheter i FreeType

  Beskrivelse: Det foreligger flere sårbarheter i FreeType, og den mest alvorlige kan føre til vilkårlig utførelse av kode ved tilgang til en skadelig font. Disse problemene løses ved å oppdatere FreeType til versjon 2.4.2. Ytterligere informasjon kan fås på nettsidene til FreeType på http://www.freetype.org/

 • Apple TV

  CVE-ID: CVE-2010-2249, CVE-2010-1205

  Tilgjengelig for Apple TV (2. generasjon) med 4.0-programvare

  Virkning: Flere svakhetspunkter i libpng

  Beskrivelse: libpng oppdateres til versjon 1.4.3 for å rette flere sårbarheter, der den mest alvorlige kan føre til at vilkårlig kode utføres. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på libpng-nettstedet http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Publiseringsdato: