Slå VoiceOver på eller av på Apple TV

VoiceOver er en skjermleserfunksjon som gjør det enklere for alle med svekket syn å bruke Apple TV.

Kom i gang

VoiceOver er tilgjengelig på følgende Apple TV-modeller:

 • Apple TV 4K
 • Apple TV HD
 • Apple TV (2. eller 3. generasjon) med programvareversjon 4.2 eller nyere

Konfigurer Apple TV med VoiceOver

 1. Koble HDMI-kabelen fra TV-apparatet eller -mottakeren til Apple TV.
 2. Sørg for at TV-apparatet er stilt inn på riktig kilde for Apple TV.
 3. Koble til Apple TV-strømforsyningen. 
  • På Apple TV 4K eller Apple TV HD venter du i noen få sekunder før du trykker på knappen øverst til venstre (Meny) på fjernkontrollen tre ganger. Du skal høre «VoiceOver på».
  • På Apple TV (2. eller 3. generasjon) venter du i ett minutt. Apple TV skal be deg om å trykke på knappen nederst til høyre (Spill av/Pause) på fjernkontrollen for å slå på VoiceOver. 
 4. Velg språket ditt.

Slå VoiceOver på eller av

Hvis Apple TV allerede er konfigurert, kan du slå VoiceOver av eller på med fjernkontrollen som fulgte med Apple TV. Finn Apple TV-modellen din nedenfor, og følg trinnene.

På Apple TV 4K eller Apple TV HD

Du kan bruke Siri* til å slå VoiceOver av eller på. Bare hold inne Siri-knappen på Siri Remote, og si deretter «Slå på VoiceOver» eller «Slå av VoiceOver».

Hvis du slo på VoiceOver da du konfigurerte Apple TV, kan du bruke tilgjengelighetssnarveien til å slå VoiceOver av eller på. Trykk på Meny-knappen tre ganger på fjernkontrollen for å slå VoiceOver av eller på.

Du kan også gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver og så slå VoiceOver av eller på.

Hvis du vil slå på tilgjengelighetssnarveien, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei. Deretter velger du VoiceOver.

*Tilgjengeligheten av Siri varierer etter språk og land eller region. Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV HD er konfigurert med et språk og et land eller en region som støtter Siri.

På Apple TV (3. generasjon)

 1. Hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen, trykker du på knappen nederst til venstre (Meny) flere ganger til du hører en stopplyd.
 2. Trykk ned én gang.
 3. Velg Innstillinger ved å trykke høyre gjentatte ganger til du hører en stopplyd. Hvis du har endret utformingen på hovedmenyen, er kanskje Innstillinger på en annen plassering. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å finne Innstillinger.
 4. Trykk på Velg to ganger.
 5. Trykk ned til du hører en stopplyd.
 6. Trykk opp fire ganger. Tilgjengelighet skal være valgt.
 7. Trykk på Velg to ganger. VoiceOver skal slå seg på og begynne å lese innholdet på Apple TV-skjermen.

På Apple TV (2. generasjon)

 1. Gå tilbake til hovedmenyen ved å holde nede Meny i fem sekunder.
 2. Trykk på Meny én gang. Symbolet øverst til venstre skal være valgt.
 3. Trykk høyre til du hører en stopplyd.
 4. Trykk ned én gang. Innstillinger skal være valgt. Hvis du har endret utformingen på hovedmenyen, er kanskje Innstillinger på en annen plassering. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å finne Innstillinger.
 5. Trykk opp inntil du hører stopplyden. Du skal være på første meny i Generelt-menyen.
 6. Trykk på Velg.
 7. Trykk ned inntil du hører stopplyden. 
 8. Trykk opp fire ganger. Tilgjengelighet skal være valgt.
 9. Trykk på Velg to ganger. VoiceOver skal slå seg på og begynne å lese innholdet på Apple TV-skjermen.

 

Les mer

Publiseringsdato: